Tướng Đỏ Tư Chất: 16

Quách Gia, tự Phụng Hiếu. Tài sách mưu lược, kỳ sĩ thế giới. Tào Tháo khen kiến thức hơn người


Bão Tuyết Lẫm Đông

Triệu hồi Bão Tuyết, trong phạm vi hàng giữa mục tiêu gây 5 đợt tấn công vào toàn bộ mục tiêu, mỗi lần gây 54% sát thương pháp công và giảm 10% tốc đánh, có xác xuất gây thêm cho mục tiêu 1 tầng Rét Buốt, Nếu có Phượng Hoàng, sẽ thi triển ngay 1 kỹ năng lao về trước, gây 100% sát thương pháp công.

Bạn đang xem: Code omg 3q mới nhất 2021: cách nhận và nhập code


Băng Thiên

Bắn 1 băng chuỳ về phía mục tiêu, gây 315% sát thương pháp công và giảm 100 nộ khí, kèm thêm 1 tầng Rét Buốc, khi đạt 5 tầng, mục tiêu đóng băng 3 giây.


Hàn Sương

Trong 30 giây đầu trận, Quách Gia nhận 1 Hộ Thuẫn Băng Sương, tăng 30% sát thương và 15% miễn sát thương, tấn công Quách Gia có hộ thuẫn sẽ bị giảm 20% tốc đánh.


Băng Hoàng

Đầu trận triệu hồi 1 Băng Hoàng, kế thừa thuộc tính Quách Gia, mỗi lần tấn công gây 100% sát thương phép và kèm 1 tầng Rét Buốt.


*

Tướng Kim - Tư chất: 18

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt. Từng đảm nhiệm chúc Đại Đô Đốc, Tướng Quân, Thái Úy, Thái Phó. Bị Ma Vương Tàn HỒn phụ thể chuyển thế, cho đến khi ký ức thức tỉnh.


Quỷ Khóc

Tư Mã Ý khi bắt đầu nhận 3 Ma Nhãn, địch mỗi tử vong 1 mục tiêu nhận ngay 1 Ma Nhãn, tối đa sở hữu 7 Ma Nhãn. Khi thi triển Tuyệt kỹ sẽ tiêu hao tất cả Ma Nhãn, căn cứ số lượng Ma Nhãn, tạo ra số lượng Ma Cầu gấp đôi gây sát thương 1 kẻ địch, mỗi lần trúng gây 190% sát thương phép, gây cho tất cả địch trong phạm vi mục tiêu nhất định hiệu quả Tán Xạ bằng 100% sát thương phép. Nếu khi thi triển Tuyệt kỹ có 3 Ma Nhãn trở lên, sẽ khiến mục tiêu vào trang thái Nguyền Rủa 15 giây, khi có 5 trở lên, sẽ thêm Cấm Nộ 3 giây, khi có 7 Ma Nhãn, sẽ thêm Khóa Trị Liệu 6 giây. Sau khi thi triển Tuyệt kỹ Tư Mã Ý nhận ngay 3 Ma Nhãn, kỹ năng này không thể bị phản đòn. Số lượng Ma Cầu thi triển từ đánh thường sẽ tăng theo số Ma Nhãn trên người, sát thương cũng sẽ tăng tương ứng, tối đa có thể gây sát thương x5


Quỷ Trận

Thi triển 1 Ma Cầu, gây cho mục tiêu trên đường thẳng phía trước 223% sát thương phép, khiến sát thương phép bản thân tăng 20%, duy trì 10 giây, đồng thời bản thân nhận 1 Ma Nhãn


U Cốt

Tư Mã Ý hút sức mạnh 1 kẻ địch, gây 528% sát thương phép và giảm 20% tấn công, khiến pháp công bản thân tăng 30% duy trì 15 giây, đồng thời bản thân nhận 1 Ma Nhãn. Mục tiêu bị trúng sẽ vào trạng thái duy trì 15 giây. Trong trạng thái Nguyền Rủa, tốc độ hồi phục Nộ khí của mục tiêu giảm 20%, sau khi bị hạ không thể Hồi Sinh


*

Thiên Nguyên Cầm Âm

Triệu hồi 1 pháp trận trị liệu, hiìu toàn bộ phe ta HP bằng 500% pháp công, tăng 50 nộ khí


Vũ Ca

Cổ vũ 1 đồng đội, hồi HP 500% pháp công, đồng thời tăng 200 nộ khí, miễn đánh lui trong 5 giây.


Nhu Tình

Mỗi 10 giây, hồi cho đồng đội có HP thấp nhất HP bằng 200% pháp công, tăng 10% miễn sát thương duy trì 5 giây.


Bi Ca

Chọn ngẫu nhiên 2 mục tiêu phe địch, hoán đổi vị trí của chúng, gâ 252% sát thương pháp công.


Read More +
*

Triệu Vân Triệu Vân
Tướng Kim - Tư chất: 18

Triệu Vân, tự Tử Long. Cao tám thước, dáng vẻ oai phong. Đệ tử đắc ý nhất của Võ Thánh Đồng Uyên, về sau quen với Lưu Bị và gia nhập Thục Hán.

Xem thêm: Essentials Là Gì - Nghĩa Của Từ Essential


Long Khiếu Cửu Thiên

Triệu Vân đột kích nhanh nhiều kẻ địch, sau đó đột kích phía sau, gây hiệu quả gián đoạn rồi tấn công địch, gây 545% sát thương vật công, cứ 1 kẻ địch bị xuyên thấu sẽ hồi 75 nộ khí và HP bằng 200% vật công, có 20% kích hoạt sát thương bạo kích x4


Long Thương

Tấn công liên tục, gây cho tất cả kẻ địch trong phạm vi hình chữ nhật 290% sát thương vật công, mỗi lần sát thương làm vật phòng kẻ địch giảm 5%, được cộng dồn 6 tầng.


Du Long

Gây cho địch trong phạm vi hình quạt phía trước 252% sát thương vật công kèm đóng băng 1.5 giây


Long Đảm

Sát thương +10%, kháng bạo +20%. Khi Triệu Vân chịu hiệu quả khống chế (Choáng, Đóng Băng, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Ngủ Say, Mê Hoặc, Tê Liệt) sẽ xóa trạng thái này và nhận 1 lần Hộ Thuẫn miễn dịch 7 lần sát thương. Hộ Thuẫn duy trì 6 giây, Triệu Vân miễn dịch đại đa số hiệu quả khống chế, giãn cách kích hoạt 12 giây.


*

Tướng Đỏ - Tư chất: 16

Quan Vũ, tự Vân Trường, ban đầu đi theo Lưu Bị, chém đại tướng Nhan Lương của Viên Thiệu ở sườn núi Bạch Mã, giống như Trương Phi, một đấu hàng ngàn.


Yển Nguyệt Thanh Long

Trảm sát mục tiêu, gây 830% sát thương vật công, đánh lui mục tiêu, đồng thời gây cho mục tiêu xung quanh 90% sát thương tiễn xạ.


Tuyệt Địa

Miễn dịch di chuyển: khi tử vong kích hoạt hiệu quả Dốc Sức, duy trì 5 giây, kết thúc sẽ chuyển hóa thành HP, 1 trận chỉ kích hoạt 1 lần, có thể bị giải trừ.


*

Tướng Đỏ - Tư chất: 15

Lưu Bị, tự Huyền Đức, thế hệ sau của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, hoàng đế khai quốc Thục Hán.


Nhân Đức Thiên Hạ

Giúp toàn thể phe ta xóa tất cả trạng thái bất lợi, đồng thời trong 3 giây miễn dịch trạng thái khống chế, và hồi phục HP bằng với 250% pháp công Lưu Bị, tăng 20% trạng thái miễn thương, duy trì 6 giây.


Nhân Nghĩa

Trị liệu cho mục tiêu mất HP nhiều nhất phe mình, hồi HP bằng 540% pháp công đồng thời hồi nộ khí 100 điểm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *