Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hjwitteveen.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Again là gì

How in equity can heating grants not be offmix agains the long-term addition when clothing grants, laundry grants và special dietary grants và allowances are offset?
A fraction (p0) again takes care of illness cases attributed to lớn other causes than exposure to lớn contaminated milk.
Pragmatics might (but need not) intervene again to enrich further these truth-evaluable propositions.
Phonetically, deletion is again viewed as overlap to the extent that the segment is not perceived independently of flanking elements.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả quan điểm của các biên tập viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Blade And Soul: Bùa Phong Ấn Sương Bạc Bns, Bùa Phong Ấn Sương Bạc

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *