Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự hjwitteveen.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Bed sheet là gì

Aarushi"s bed sheet remained undisturbed, và her body had been covered with a Trắng flannel blanket.
Collins nude figurative works, especially, reveal a point of view that is distinctly contemporary, & his setups are simple, incorporating at most a bed sheet & a length of fabric.
His first collections were often referred lớn as gothic extravaganzas and were created from bed sheets that his grandmother gave lớn hlặng.
Morris & five other prisoners sawed through the bars and fashioned a makeshift rope out of bed sheets lớn climb down to another part of the jail.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tốt của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Phòng Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *