Blade & Soul toàn quốc - Vũ khí Thiên Thạch là thiết bị được tăng cấp tự thiết bị Hổ Phách sinh hoạt cung cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý khách hàng đã xem: đá vũ trang khai sáng bnsBlade và Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm đọc game

Blade và Soul nước ta – Vũ khí Thiên Thạch là tranh bị được tăng cấp từ tranh bị Hổ Phách ngơi nghỉ cung cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn tải tranh bị Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể upgrade lên vũ khí Tinc Vân khớp ứng ngơi nghỉ cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. khi nâng cấp, vũ trang Tinch Vân sẽ bất chợt chuyển thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Ngulặng liệu

-50 Mhình ảnh Tinch Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-20 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguim liệu – nếu bạn vẫn tải tranh bị Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình ảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – giả dụ bạn đã mua tranh bị Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguyên ổn liệu – nếu bạn vẫn mua khí giới Hổ Phách cấp 12

-10 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinc Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – nếu bạn sẽ cài đặt vũ trang Sao Băng cấp cho 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Nguim liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguyên liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 10

Ngulặng liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *