Blade and Soul Việt Nam - Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp từ vũ khí Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12.

Bạn đang xem: đá vũ khí khai sáng bnsBlade and Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm hiểu game

Blade and Soul Việt Nam – Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp từ vũ khí Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12. Khi bạn sở hữu vũ khí Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể nâng cấp lên vũ khí Tinh Vân tương ứng ở cấp 1, 2, 3 tương ứng. Khi nâng cấp, vũ khí Tinh Vân sẽ ngẫu nhiên chuyển thành vũ khí Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Nguyên liệu

-50 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-20 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – nếu bạn đang sở hữu vũ khí Hổ Phách cấp 11

-25 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu bạn đang sở hữu vũ khí Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 3

Nguyên liệu – nếu bạn đang sở hữu vũ khí Hổ Phách cấp 12

-10 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu bạn đang sở hữu vũ khí Sao Băng cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 5

Nguyên liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguyên liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 10

Nguyên liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 12

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *