Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng – Để công việc của công ty được tiện lợi và dễ dàng hơn, chúng ta không thể không có kỹ năng và kiến thức về giờ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau phía trên, chúng tôi đã tổng hòa hợp list từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù – kiểm toán thù mà lại chúng ta hay gặp gỡ vào nghành nghề dịch vụ này, hy vọng bọn chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc vào môi trường kế toán- kiểm toán thù bởi giờ đồng hồ Anh thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Bút toán tiếng anh là gì

Đang xem: Bút ít toán giờ anh là gì

*

** Dưới đấy là đều trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành kế toán thù thông dụng tốt nhất hiện thời, thuộc Shop chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: túi tiền đề nghị trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: tạo ra cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu phát hành cơ bạn dạng dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản chũm định

37. General & administrative sầu expenses: Chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công cố gắng, phép tắc trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Msống tiểu khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners” equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản nên thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán nthêm hạn

92. Stockholders” equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget—- Thuế cùng những khoản bắt buộc nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners” equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: tkhô nóng toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn tân oán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô cứng toán thù không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan mang đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá gốc

** Các bí quyết trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngtrao đổi mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ buộc phải trả vào cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả mang lại nhà cung cấp + bù trừ thân nợ phải thu với nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị tkhô cứng lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: " Pituitary Gland Là Gì - Pituitary Gland Trong Tiếng Tiếng Việt

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đó là hầu hết trường đoản cú vựng chuyên ngành kế tân oán được thực hiện các độc nhất vô nhị ở mỗi doanh nghiệp.

Để rất có thể làm cho giỏi hơn vào từng nghành nghề của ngành kế toán thù, thì tức thì bay giờ chúng ta nên định hướng Xu thế cải cách và phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà có thể bí quyết tốt cùng hiệu quả tốt nhất bay tiếng là ko xong nâng cao kiến thức và kỹ năng cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề làm việc của bản thân mình qua các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán nghỉ ngơi những trung trọng tâm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *