*
*
*

【Nhân vật】Văn võ song toàn, bị người đời gọi là gian hùng. Lấy danh nghĩa Hán Thiên Tử chinh phạt bốn phương. Đối nội thì tiêu diệt Nhị Viên, Lữ Bố, Lưu Biểu, Mã Siêu, Hàn Toại. Đối ngoại thì đánh bại Nam Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti. Thống nhất phía bắc Trung Quốc, đồng thời thực hiện một loạt chính sách khôi phục sản xuất kinh tế và trật tự xã hội, tạo nền tảng lập quốc Tào Ngụy.

Bạn đang xem: Giang sơn của trẫm


*
*
*

【Nhân vật】Tuyệt sắc giai nhân. Dùng sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, Điêu Thuyền đã làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng. Nàng làm theo sắp xếp của Vương Doãn, trở thành thê thiếp của Lữ Bố, Đổng Trác bị Lữ Bố giết vì giành giật nàng.


*
*
*

【Nhân vật】Văn võ song toàn, từ nhỏ theo cha anh chinh chiến thiên hạ. Là người kế vị của Tôn Kiên và Tôn Sách, thống lĩnh Giang Đông. Khi Lưu Bị và Tào Phi xưng đế, được Ngụy Văn Đế Tào Phi lập là Ngô Vương, lập lên nước Ngô. Sau đó tách khỏi nước Ngụy, tự xưng Ngô Đế.

Xem thêm: Php-Fpm Là Gì ? Tối Ưu Nginx Và Php


*
*
*

【Nhân vật】Là hậu thế của Tây Hán Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Lập lên chính quyền Thục Hán. Đối nhân cử thế khoan dung rộng lượng, biết dùng người trọng sĩ, kiên cường bất khuất. Cùng Trương Phi, Quan Vũ kết nghĩa huynh đệ ở đào viên, chinh chiến bốn phương, xậy dựng bá nghiệp.


*
*
*

【Nhân vật】Ban đầu giữ chức Hổ Bôn Trung Lang Tướng. Năm 190 CN, cùng Viên Thiệu, Tào Tháo liên minh khởi binh đánh Đổng Trác. Sau đó đối lập với Viên Thiệu, bị Viên Thiệu và Tào Tháo đánh bại. Dẫn đám tàn quân về Cửu Giang, đóng tại Dương Châu, xưng đế được 2 năm, niên hiệu Trọng Thị.


hjwitteveen.com.vn

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1 số 342/GP-BTTTT. Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản số 912/QĐ-BTTTT

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *