Hàm Count, Countif, Counta cùng Countblank là phần lớn hàm đếm cơ bạn dạng vào excel, hầu hết hàm này cũng tương đối dễ để thực hiện.

Bạn đang xem: Counta là hàm gì là gì

Bài Viết: Counta là gì

Trong bài viết này tôi đã lý giải cho cái đó ta new làm quen thuộc Excel phương thức áp dụng các hàm đếm tài liệu, nlỗi Count, Countif, Counta với Countblank một phương pháp thật rõ ràng để chúng ta làm rõ cùng áp dụng vào đông đảo bài bác toán thù những thống kê thực tế của tớ.

Lưu ý: Để tuân theo trả lời, mọi bạn cũng có thể thiết lập tệp tin dữ liệu thực hành thực tế TẠI ĐÂY

I. Pmùi hương thức thực hiện hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng làm đếm số ô đựng dữ liệu số vào vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

– Trong số đó value1, value2 … là các ô buộc phải đếm, hoặc hầu như bạn có thể nhập đầy đủ vùng cần đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, hưởng thụ đếm số ô chứa cực hiếm số trong bảng này:


*

– Trong ô H6, nhập phương pháp :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô đựng quý hiếm là số nhỏng trên

II. Pmùi hương thức sử dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng để đếm số ô thỏa mãn tình huống (criteria) vào vùng buộc phải đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

– Trong đó: range là vùng bắt buộc đếm, criteria là trường hợp đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, yên cầu đếm số ô đựng quý hiếm to thêm 50, cùng đếm số ô bắt đầu bằng “com” vào bảng này.


+ Để đếm mọi ô cất giá trị to nhiều hơn 50: Trong ô H9, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,”>50″) ta được 8 ô có giá trị to nhiều hơn 50 nlỗi hình bên dưới.


*

– Để đếm phần nhiều ô ban đầu bằng chữ “com”: Trong ô H10, nhập phương pháp :=COUNTIF(A5:E11,”com*”) ta được kết là 3 ô có chuỗi bắt đầu bằng chữ “com” như hình sau:


*

Lưu ý: “com*” đã khớp với chuỗi có độ lâu năm bất kỳ bắt đầu bởi “com”, nlỗi hình trên là “Command” tốt “Compare”; ký kết từ “*” đại điện cho chuỗi ngẫu nhiên sau “com”.

1. Chức năng: hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng làm đếm đều ô không rỗng trong một vùng bất biến.

Xem thêm: Brain Stem Là Gì - Đánh Giá Brainstem Là Gì

III. Phương thức thực hiện hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

– Trong số đó Value1, value2, value3,… là hầu hết ô đề nghị đếm, hoặc gần như chúng ta cũng có thể nhập hầu như vùng phải đếm. Value2 và Value3 là các đối số tùy chọn (đặt vào dấu buộc phải không sẽ phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, kinh nghiệm đếm số ô cất quý hiếm (số đông ô KHÔNG trống nói cách thức khác là phần lớn ô cất cực hiếm chuỗi cùng số) trong bảng này.


*

– Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm số đông ô tất cả đựng tài liệu (bao gồm cả số và chuỗi trong bảng A5:E11) được công dụng là 32.

IV. Phương thức thực hiện hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm mọi ô trống (rỗng) vào một vùng hay như là 1 mảng được lựa chọn vào Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

– Trong đó: range là vùng đề xuất đếm gần như ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô trống:


*

– Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (ko cất ngẫu nhiên quý hiếm số với chuỗi nào) như trên.

* Vận dụng hồ hết cách làm trên, thử khám phá nhập bí quyết đếm đều ô không quý hiếm chuỗi;

– Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được công dụng nlỗi hình sau:


* Video hướng dẫn phương pháp áp dụng hầu hết hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, với bài xích chỉ dẫn rõ nét phương thức sử dụng gần như hàm đếm count, counta, countblank với hàm đếm bao gồm trường hợp countif ở trên hữu dụng cùng với họ.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Counta Là Gì – Counta Hàm Counta

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hjwitteveen.com Counta Là Gì – Counta Hàm Counta


Related


About The Author
Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tôi, email, với website vào trình chú tâm này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi ngay sát đây


Không gồm comment như thế nào để hiển thị.

Lưu trữ


Chulặng mục


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *