CSMA/CDCSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) là một phươngpháp nổi tiếng cùng với mạng Ethernet (IEEE 802.3).Nguyên tắc làm việcTheo phương pháp CSMA/CD, mỗi trạm đều có quyền truy nhập bus mà không cầnmột sự kiểm soát nào. Phương pháp được tiến hành như sau: • Mỗi trạm đều phải tự nghe đường dẫn (carrier sense), nếu đường dẫn rỗi (khôngcó tín hiệu) thì mới được phát. • Do việc lan truyền tín hiệu cần một thời gian nào đó, nên vẫn có khả năng haitrạm cùng phát tín hiệu lên đường dẫn. Chính vì vậy, trong khi phát thì mỗi trạmvẫn phải nghe đường dẫn để so sánh tín hiệu phát đi với tín hiệu nhận được xemcó xảy ra xung đột hay không (collision detection). • Trong trường hợp xảy ra xung đột, mỗi trạm đều phải huỷ bỏ bức điện của mình,chờ một thời gian ngẫu nhiên và thử gửi lại.

Bạn đang xem: Csma/cd là gì


*

Một tình huống xảy ra xung đột tiêu biểu và cách khắc phục được minh họa trênHình 2.19. Trạm A và C cùng nghe đường dẫn. Đường dẫn rỗi nên A có thể gửi trước.Trong khi tín hiệu từ trạm A gửi đi chưa kịp tới nên trạm C không hay biết và cũng gửi,gây ra xung đột tại một điểm gần C. A và C sẽ lần lượt nhận được tín hiệu phản hồi, sosánh với tín hiệu gửi đi và phát hiện xung đột. Cả hai trạm sẽ cùng phải hủy bức điện đãgửi đi bằng cách không phát tiếp, các trạm muốn nhận sẽ không nhận được cờ hiệu kếtthúc bức điện và sẽ coi như bức điện không hợp lệ. A và C cũng có thể gửi đi một tínhiệu “jam” đặc biệt để báo cho các trạm cần nhận biết. Sau đó mỗi trạm sẽ chờ một thờigian chờ ngẫu nhiên, trước khi thử phát lại. Thời gian chờ ngẫu nhiên ở đây tuy nhiênphải được tính theo một thuật toán nào đó để sao cho thời gian chờ ngắn một cách hợplý và không giống nhau giữa các trạm cùng chờ. Thông thường thời gian chờ này là mộtbội số của hai lần thời gian lan truyền tín hiệu TS.

Xem thêm: Edtech Là Gì - Edutech Là Gì


Ưu điểm của CSMA/CD là tính chất đơn giản, linh hoạt. Khác với các phương pháptiền định, việc ghép thêm hay bỏ đi một trạm trong mạng không ảnh hưởng gì tới hoạtđộng của hệ thống. Chính vì vậy, phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong mạngEthernet.
Nhược điểm của CSMA/CD là tính bất định của thời gian phản ứng. Các trạm đềubình đẳng như nhau nên quá trình chờ ở một trạm có thể lặp đi lặp lại, không xác địnhđược tương đối chính xác thời gian. Hiệu suất sử dụng đường truyền vì thế cũng thấp.Rõ ràng, nếu như không kết hợp thêm với các kỹ thuật khác thì phương pháp này khôngthích hợp với các cấp thấp, đòi hỏi trao đổi dữ liệu định kỳ, thời gian thực.
Khả năng thực hiện phương pháp CSMA/CD bị hạn chế bởi một điều kiện ràng buộcgiữa chiều dài dây dẫn, tốc độ truyền thông và chiều dài bức điện. Chỉ khi một trạmphát hiện được xung đột xảy ra trong khi bức điện chưa gửi xong mới có khả năng hủybỏ bức điện (có thể chỉ đơn giản bằng cách không gửi tiếp cờ hiệu kết thúc). Còn nếubức điện đã được gửi đi xong rồi mới phát hiện xảy ra xung đột thì đã quá muộn, mộttrạm khác có thể đã nhận được và xử lý bức điện với nội dung sai lệch.Trong trường hợp xấu nhất hai trạm cùng gửi thông tin có thể ở hai đầu của dây dẫn,trạm thứ hai chỉ gửi điện trước khi tín hiệu từ trạm thứ nhất tới một chút. Tín hiệu bịxung đột xảy ra ở đây phải mất thêm một khoảng thời gian nữa đúng bằng thời gian lantruyền tín hiệu TS mới quay trở lại tới trạm thứ nhất. Như vậy điều kiện thực hiệnphương pháp CSMA/CD là thời gian gửi một bức điện phải lớn hơn hai lần thời gian lantruyền tín hiệu, tức:
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *