Blade và Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được tăng cấp trường đoản cú trang bị Hổ Phách sinh sống cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý Khách đang xem: đá thiết bị khai sáng sủa bnsBlade & Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm gọi game

Blade và Soul toàn quốc – Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được nâng cấp trường đoản cú vũ trang Hổ Phách làm việc cấp cho 10, 11 hoặc 12. Lúc các bạn mua tranh bị Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể upgrade lên thiết bị Tinc Vân tương xứng làm việc cấp cho 1, 2, 3 tương xứng. lúc nâng cấp, thiết bị Tinc Vân vẫn bỗng dưng gửi thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguim liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Ngulặng liệu

-50 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinc Linh Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-trăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguim liệu – giả dụ bạn đã tải khí giới Hổ Phách cung cấp 11

-25 Mhình ảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – ví như bạn đang tải vũ khí Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – giả dụ bạn đã cài đặt vũ trang Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – trường hợp bạn đang thiết lập trang bị Sao Băng cấp cho 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Nguyên liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Ngulặng liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

Ngulặng liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *