Blade và Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được tăng cấp từ bỏ thiết bị Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách hàng đang xem: đá trang bị khai sáng bnsBlade và Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm phát âm game

Blade & Soul đất nước hình chữ S – Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được nâng cấp từ bỏ thiết bị Hổ Phách sinh hoạt cấp 10, 11 hoặc 12. khi bạn cài đặt khí giới Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể nâng cấp lên tranh bị Tinch Vân tương xứng sống cấp cho 1, 2, 3 tương ứng. Khi tăng cấp, khí giới Tinc Vân đã thốt nhiên chuyển thành trang bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Ngulặng liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Ngulặng liệu

-50 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-trăng tròn Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – nếu như bạn sẽ download khí giới Hổ Phách cung cấp 11

-25 Mảnh Tinch Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – ví như bạn sẽ mua khí giới Sao Băng cấp cho 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Ngulặng liệu – giả dụ bạn đang download thiết bị Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – giả dụ bạn đã cài đặt vũ khí Sao Băng cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Nguim liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Ngulặng liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguim liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

Ngulặng liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

Nguim liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 12

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *