2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuim ngành3.1 Hóa học và đồ vật liệu3.2 Tân oán và tin3.3 Xây dựng3.4 Y học3.5 Điện tử & viễn thông3.6 Điện lạnh3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinh tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /¸di:kɔmpə´ziʃən/

Thông dụng

Danh từ

(thứ lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷthermal decompositionsự phân ly bằng nhiệt độ Sự thối hận rữa, sự làm cho mục rữa

Chuyên ngành

Hóa học và đồ dùng liệu

thoái biến

Tân oán & tin

sự so sánh, sự knhị triển, sự phân hoạchdecomposition into lớn direct sum so với thành tổng trực tiếpdecomposition of a faction sự khai triển một phân sốadditive sầu decomposition (đại số ) sự đối chiếu cùng tínhcentral decomposition (đại số ) sự phân tích thjwitteveen.com tâmdirect decomposition sự so với trực tiếpstandard decomposition sự so sánh tiêu chuẩn

Xây dựng

phép phân tích phnghiền khai triển

Y học

sự phân bỏ, phân ly

Điện tử và viễn thông

phân hủy

Điện lạnh

sự rã

Kỹ thuật phổ biến

phân giảidecomposition pointđiểm phân giảidecomposition voltageđiện áp phân giảidegree of electrolytic decompositionđộ phân giải năng lượng điện lydegree of electrolytic decompositionnấc phân giải điện lyoil decompositionphân giải dầusimple decompositionphân giải đơn giảnthermal decompositionphân giải nhiệt phong hóa sự knhì triểndecomposition of a fractionsự knhị triển một phân số sự phân giải sự phân hủyaerobic decompositionsự phân diệt ưa khídecomposition by heatsự phân hủy bởi nhiệtthermal decompositionsự phân hủy do nhiệtthermal decompositionsự phân hủy nhiệtthermal decompositionsự phân hủy bởi vì nhiệt sự phân lypyrolytic decompositionsự phân ly bằng nhiệtthermal decompositionsự phân ly bởi nhiệtwater decomposition under irradiationsự phân ly nước Lúc chiếu xạ sự phân chảy sự phân tíchadditive decompositionsự phân tích cộng tínhcentral decompositionsự đối chiếu thjwitteveen.com tâmmotion decompositionsự so với đưa độngstandard decompositionsự so với tiêu chuẩn chỉnh sự tung chảy sự tăn năn rữa tăn năn rữa

Kinch tế

sự có tác dụng tăn năn rữa sự phân hủyacid decompositionsự phân bỏ acidbacterial decompositionsự phân diệt vị vi khuẩn

Địa chất

=====sự phân bỏ, sự phân ly, sự phong hóa (Các sản phẩm thô rơi xuống sườn dốc Call là sườn tích (đêluvi), trường hợp bị nước cuốn xuống chân dốc rồi đọng lại call là bầy tích (proluvi), giả dụ bị dòng nước cuốn đi xa new lưu lại thành bãi bồi Điện thoại tư vấn là bồi tích (aluvi). Các sản phẩm tàn tích của đá bà mẹ còn lại tại nơi Điện thoại tư vấn là tàn tích (eluvi).)) =====

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounatomization , corruption , decay , disintegration , dissipation , dissolution , division , putrefaction , putrescence , putridity , breakdown , deterioration , putridness , rot , rottenness , spoilage

Từ trái nghĩa

nouncombination , development , growth , improvement Hóa học tập và vật tư, Kinch tế, Kỹ thuật thông thường, Thông dụng, Toán và tin, Xây dựng, Y học, điện lạnh, năng lượng điện tử & viễn thông, Chuim mục: Hỏi Đáp
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *