Nhà tuyển chọn dụng luôn xem kim chỉ nam nghề nghiệp là yếu tố quan trọng đặc biệt trong CV. Bài viết đang giới thiệu một trong những ví dụ mục tiêu nghề nghiệp và công việc giúp đỡ bạn đạt được cỗ CV suôn sẻ. Nhưng trước hết, lúc chắt lọc viết kim chỉ nam nghề nghiệp và công việc, chúng ta nên chú ý rất nhiều cơ chế sau:

KISS (Keep it short và simple):Nhà tuyển dụng không muốn hiểu một phương châm nhiều năm lê thê. Hãy chắc chắn rằng kim chỉ nam của khách hàng đầy đủ nđính gọn gàng cùng lô ghích. Thông thường một câu là đủ, buộc phải giới hạn trường đoản cú ngữ về tối đa trong 150 tự.quý khách hàng vẫn xem: kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc giờ đồng hồ anh là gì

Bạn vẫn xem: kim chỉ nan nghề nghiệp bằng giờ anh

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của công ty hướng đến mục tiêu tầm thường ở trong phòng tuyển dụng, bởi các bạn hiện tại đang bán sức lao hễ của bản thân và nhà tuyển dụng là người thuê chúng ta. Nó cần được triệu tập vào câu hỏi “What’s In It For Them”. Cung cấp đủ ban bố của chúng ta đến công ty tuyển chọn dụng biết phần lớn gì kim chỉ nam công việc mà ai đang tra cứu kiếm, hồ hết địa chỉ bạn muốn đạt được sau đây.

Bạn đang xem: Định hướng nghề nghiệp tiếng anh là gì

Be specific: Việc có tác dụng và ngành nghề như thế nào các bạn muốn?


*

Dưới đây là 27 giải pháp viết kim chỉ nam nghề nghiệp một cách khách quan trường đoản cú những người dân tìm việc thực tiễn nhưng mà các chúng ta có thể tyêu thích khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established và successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager và Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: To continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION và ADMINISTRATIVE skills lớn benefit mutual growth & success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, và the opportunity khổng lồ help the company advance efficiently và productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is to lớn become associated with a company where I can utilize my skills & gain further experience while enhancing the company’s productivity and reputation.

#7. OBJECTIVE: To secure a position with a stable và profitable organization, where I can be a thành viên of a team and utilize my business experience khổng lồ the fullest.

#8. OBJECTIVE: To further my professional career with an executive sầu cấp độ management position in a world class company. Seek khổng lồ diversify my skills in another industry & as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an trương mục manager with limited overnight travel. I am seeking to lớn deliver my retìm kiếm, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, brvà, and profits.


*

#11. OBJECTIVE: To contribute superior project and operations management skills và experience in an IT Service Management role.

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek khổng lồ work in an environment that will challenge me further; while allowing me to contribute khổng lồ the continued growth and success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability lớn apply my sales & work experience khổng lồ a growing industry. Look forward lớn working with a company that promotes unique products and services; & provides me with the opportunity lớn meet and exceed assigned sales goals. Consultative selling approach coupled with the energy & drive sầu as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month khổng lồ 800k per year with excellent attainment.

Xem thêm: Advance Payment Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

#15. OBJECTIVE: To lead, challenge and be challenged in a kinh doanh strategy or business/market development position. Analyze & improve sale, sales & operational performance. Develop products, markets & relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, & reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, và personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, & the ability khổng lồ follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management


*

#18. OBJECTIVE: To acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills and education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#20. OBJECTIVE: To further my experience and knowledge in the field of electronics and warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader và continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: To apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a sale director is an investment. An investment that is crucial to lớn the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing & dependable person. I feel it is crucial to lớn demonstrate the importance of my job duties và expectations. I am looking khổng lồ improve my position in the work force, expand my knowledge and skills. I am also looking to establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire khổng lồ transsize “as-is” organizations into “to-be” market and industry leaders. Additional interest in organizations looking to lớn expvà their global presence.


*

ULI chúc chúng ta kiếm được điểm trong mắt đơn vị tuyển dụng bằng phần nhiều chủng loại câu giờ đồng hồ Anh mục tiêu công việc và nghề nghiệp vào CV.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *