Động tự " tobe" là một trong trong những cửa hàng ngữ pháp đặc trưng khác hẳn cùng với những động từ bỏ khác trong tiếng Anh. Vây hễ từ bỏ này còn có gì quan trọng và cách sử dụng ra sao, toàn bộ sẽ tiến hành bật mý vào nội dung bài viết bên dưới đây!


*

I. Chức năng của rượu cồn từ bỏ Tobe vào giờ Anh

Động từ tobe như một động từ bỏ phụ (auxiliary verb) được thực hiện cùng với cồn trường đoản cú chủ yếu nhằm biểu đạt một hành động hay là 1 tâm trạng.Bạn đã xem: cồn từ bỏ to be là gì

Cấu trúc: Động tự tobe + Động trường đoản cú chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen sẽ đi dạo về nhà cùng với những người dân chúng ta của cô ấy.

Bạn đang xem: Hiểu và sử dụng đúng động từ “tobe”

1. Động tự “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì bây chừ tiếp nối (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì vượt khđọng tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy vẫn nấu ăn bữa tối vào thời gian 5h chiều hôm qua)

Động tự “To be” làm tự nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta cực kỳ rất đẹp trai.)

2. Động tự tobe trong “câu bị động”

Động từ bỏ tobe được áp dụng phổ biến với dạng máy 3 của hễ từ bỏ vào bảng đụng từ bỏ bất luật lệ.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là rượu cồn từ bỏ chính“is” là động tự phụ

3. Dạng hoàn thành của rượu cồn từ “tobe”

Dạng chấm dứt của động trường đoản cú tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của hễ trường đoản cú tobe trong câu

1. Đứng trước một danh tự vào câu

He is an engineer - Anh ấy là 1 Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very đáng yêu. - cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới từ bỏ chỉ thời gian/ khu vực chốn

The book is on the table - Quyển sách sinh hoạt bên trên bàn.

4. Đứng trước đụng tự V-pII trong các câu tiêu cực.

The table is made of wood. - Chiếc bàn được thiết kế tự gỗ.

III. Các dạng của hễ từ tobe cùng các thì tương xứng.

  

Động từ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện thời đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

Xem thêm: Tổng Quan Fta Giữa Việt Nam Và Ấn Độ ( Aifta Là Gì, Điều Kiện Hàng Hóa Áp Dụng Thuế Suất Aifta

They

are

Thì vượt khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

 


*

 

Một số kết cấu ngữ pháp có thể chúng ta quan tiền tâm1. Cách phân tách đụng tự vào giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong giờ đồng hồ Anh

III. Bài tập về hễ tự Tobe

những bài tập 1: Lựa lựa chọn động từ bỏ tobe phù hợp nhằm điền vào chỗ trống.

Những bài tập 2: xong câu sau cùng với dang đúng của hễ từ bỏ "khổng lồ be"

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. "Say, Megan," he asked, "Will you at the party tomorrow night?""I not sure," Megan answered. " you going khổng lồ there?""I thinking about it…" Kevin replied và started walking again. "I have to fix my oto, though."" your oto broken?" Megan started walking after hyên."Yes it . And the reason that it driven by my brother, & my brother can"t drive…""That too bad…" she remarked."Yes, it . You know, I have thinking about something.""What have sầu you thinking about?""I have thinking about my fish, Roko.""Your fish Roko?" Megan was surprised. "What the matter with it?""It has eaten." Kevin answered sadly."Oh, no! By who?" she called."Roko eaten by my mèo Jambo. But it ok. Jambo will alright," he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. "I glad to lớn hear it. I hope Roko will alright too…"

Hy vọng các chía sẻ bên trên đây để giúp đỡ mang lại các bạn nắm rõ về cách cần sử dụng "động trường đoản cú Tobe".

Chúc các bạn học tập tốt!

Nếu ý muốn nhận tư vấn miễn phí tổn về trong suốt lộ trình học tập tiếp xúc cho những người mất cội, chúng ta giữ lại công bố tại trên đây sẽ được cung ứng nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *