Dtd vào xml được sử dụng nhằm validate tư liệu XML. Chẳng hạn,chúng ta mong bề ngoài tài liệu xml như: Phần tử root của tư liệu cần là note; note chỉ chứa 4 phần tử: “to,from,heading,body”; Kiểu tài liệu của 4 phần tử: chuỗi, không cất được thành phần khác


*

DTD viết tắt Document Type Definition.DTD xác minh cấu tạo với sự hợp lý của các thành phần với nằm trong tính trong tài liệu XML.Một tài liệu XML đúng cú pháp được Hotline là “Well Formed”. Đúng cấu trúc được Điện thoại tư vấn là validate.

DTD vào XML – Tạo thành phần (Element)

Cú pháp

Ví dụ: Định nghĩa phần tử tên chỉ được phép đựng quý giá không cất được bộ phận khác

DTD trong XML – Tạo phần tử chứa bộ phận khác

Một hoặc các phần tử con được khai báo phía bên trong lốt ngoặc đơn

Cú pháp knhị báo chỉ chứa một phần tử con

Cú pháp knhị báo chỉ chứa đựng nhiều thành phần con

lấy ví dụ knhì báo bộ phận note tất cả 4 thành phần bé là to lớn, from, heading với body

DTD trong XML – Chỉ định một phần tử yêu cầu mở ra một lần

Cú pháp

Ví dụ knhị báo phần tử note đựng thành phần message

Trong ví dụ trên knhì báo bộ phận message phải mở ra một lần phía bên trong phần tử note

DTD vào XML – Chỉ định 1 phần tử lộ diện tối thiểu một lần

Cú pháp

lấy ví dụ khai báo thành phần note cất bộ phận message

Trong ví dụ bên trên khai báo phần tử message buộc phải xuất hiện thêm tối thiểu một lần phía bên trong thành phần note

DTD vào XML – Chỉ định 1 phần tử ko lộ diện hoặc xuất hiệnnhiều lần

Cú pháp

lấy một ví dụ knhì báo thành phần note chứa phần tử message

Trong ví dụ bên trên khai báo thành phần messagecó thể khôngxuất hiện hoặc xuất hiệnnhiều lần bên phía trong bộ phận note

DTD trong XML – Chỉ định một trong những phần tử ko xuất hiện thêm hoặc lộ diện mộtlần

Cú pháp

ví dụ như knhị báo thành phần note đựng phần tử message

Trong ví dụ trên khai báo thành phần messagehoàn toàn có thể khôngxuất hiện thêm hoặc mở ra mộtlần phía bên trong phần tử note

DTD trong XML – Chỉ định 1 trong những nhị phần tử xuất hiện

Ví dụ knhị báo thành phần note cất các thành phần con

Trong ví dụ trên knhì báo thành phần notenên cất một phần tử to, một trong những phần tử from, 1 phần tử header, 1 phần tử Hoặc là message hoặc body (không được lộ diện cả hai).

DTD trong XML –Knhị báo trực thuộc tính dồn phần tử

Cú pháp

lấy một ví dụ knhị báonằm trong tính type cho thành phần payment

Kết trái vào tài liệu xml

Trong đó attribute-type hoàn toàn có thể là

attribute-typeMiêu tả
CDATAGiá trị là các ký tự
(en1|en2|..)Giá trị đề xuất là 1 trong xuất phát điểm từ 1 list liệt kê

Trong đóattribute-value hoàn toàn có thể là

attribute-valueGiải thích
valueGiá trị khoác định của trực thuộc tính
#REQUIREDGiá trị của trực thuộc tính là bắt buộc
#IMPLIEDGiá trị của ở trong tính không bắt buộc
#FIXEDvalueGiá trị ở trong tính là gắng định

DTD trong XML – lấy ví dụ chủng loại 1

>> Tove Jani Reminder Don"t forget me this weekend!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *