Một số bạn căn bệnh thấy gồm kết quả xuất sắc khi sử dụng thảo dược, liệu pháp vận động hoặc kiểm soát và điều chỉnh chính sách siêu thị nhà hàng.

Bạn đang xem: Dược liệu tiếng anh là gì


Some people have sầu experienced good results with herbal medications, dietary adjustments, or a controlled exercise program.
Lời tuyên cha nicotine có mức giá trị dược liệu đã làm được sử dụng nhằm tiếp thị dung dịch lá nlỗi một bài thuốc từ bỏ sử dụng.
Claims that nicotine has medicinal value have sầu been used khổng lồ market cigarettes as self-administered medicines.
Một số lại có quan điểm vượt ngừng khoát về phương pháp trị bệnh dịch bởi dược liệu, thảo dược, hoặc giải pháp không sử dụng thuốc.
They might also have sầu strong opinions about whether you should take herbal medicine, prescribed medication, or nothing at all.
"Disaccharides không thu hút với dược liệu / thiết yếu thiệp với lactuthua kém với lactitol để phòng dịch với bệnh dịch óc sinh hoạt fan bệnh dịch xơ gan".
"Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention và lactuthất bại versus lactitol for the prevention và treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis".
Từ "Dược liệu" (Pharmacognosy) được ghép từ bỏ nhì từ giờ đồng hồ Hy Lạp là từ bỏ φάρμακον pharmakon (nghĩa là thuốc), với γνῶσις gnosid (nghĩa là con kiến thức).
The word "pharmacognosy" is derived from two Greek words: φάρμακον pharmakon (drug), and γνῶσις gnosis (knowledge).
Dược sĩ Tomé Pires cùng các bác sĩ Garcia de Orta với Cristóbal Acosta xem tư vấn cùng xuất bạn dạng đầy đủ cuốn nắn sách về thực trang bị với dược liệu .
The botonist Tomé Pires và physicians Garcia de Orta and Cristóvão da Costa collected and published works on new plants & local medicines.
Ban đầu, bạn Hà Lan chủ yếu kinh doanh lụa, bông và dược liệu (materia medica) từ Trung Quốc với Ấn Độ, tuy vậy mặt đường đã trngơi nghỉ yêu cầu đặc biệt quan trọng rộng kế tiếp.
Originally, the Dutch mainly traded in silk, cốt tông, & materia medica from China và India, but sugar became more important later.
Vào vào cuối thế kỷ XVII, sự nổi lên của hóa học văn minh, độc chất học tập với dược lý học có tác dụng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị dược liệu của sách thảo dược liệu cổ điển.
In the late 17th century, the rise of modern chemistry, toxicology & pharmacology reduced the medicinal value of the classical herbal.

Xem thêm: Nav ( Net Asset Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Giá Trị Tài Sản Ròng (Net Asset Value


Bác sĩ Valerius Cordus (1515–1544) là tác giả cuốn sách về thảo dược đặc trưng về dược liệu cùng thực vật dụng Historia Plantarum năm 1544 và khoảng đặc biệt dài lâu của dược điển Dispensatorium năm 1546.
Physician Valerius Cordus (1515–1544) authored a botanically and pharmacologically important herbal Historia Plantarum in 1544 và a pharmacopoeia of lasting importance, the Dispensatorium in 1546.
Một số cửa hàng thêm vào dung dịch Ayurveda của Ấn Độ hoặc thảo mộc Ấn Độ cổ xưa thêm long óc với các một số loại dược liệu không giống hữu ích mang đến đôi mắt vào trong kajal.
Some Indian Ayurvedic or Ancient Indian Herbal medicines manufacturing companies add camphor and other medicinal herbs that are beneficial for eyes in their kajal.
Sự khiếu nại bao gồm một cường độ công dụng đến cuộc khảo cứu vãn minh chứng rằng rất có thể gồm một sự phối hợp các dược liệu có tác dụng hỗ trợ một loại vắc-xin có ích .
The fact that there was a degree of efficacy for the study proves that there could be a combination of medicines out there that would provide an effective vaccine .
Ở châu Âu, kỹ thuật về thực thiết bị sớm này vẫn nhanh chóng bị làm nhạt vày một mọt bận tâm thời trung cổ với các tính năng dược liệu của thực đồ kéo dài thêm hơn nữa 1000 năm.
In Europe, this early botanical science was soon overshadowed by a medieval preoccupation with the medicinal properties of plants that lasted more than 1000 years.
Cách chúng ta đương đầu nó, đều bài thuốc, thành phần dược liệu, mọi tính năng phú, tất cả chúng trong một môi trường xung quanh đa dạng, cùng chúng ta cũng có thể tìm hiểu sâu về mẩu truyện gần như cá thể.
How they treat it, the drugs, the components of it, their side effects, all of it in a rich environment, and you can drill down và see the individuals.
Theo report, một số trong những fan bị chứng náo loạn tinh thần, một triệu chứng bệnh thường có thể điều trị bởi dược liệu, nghe phần lớn tiếng nói của một dân tộc vô hình hoặc có những triệu triệu chứng khác có vẻ kỳ dị.
It is reported that some who suffer from schizophrenia, a disease often treatable with medication, hear voices or experience other symptoms that could appear to be something uncanny.
Và bởi vì bọn họ xếp đặt các tế bào, chúng ta tạo nên 8 trong 10 thành phầm dược liệu, tất cả đựng hóa học quan trọng nhưng bạn cần nhằm chữa bệnh khớp, đó là Humira, yếu tố dung dịch hút khách nhất.
And as we start engineering cells, we"re producing eight out of the page đầu pharmaceutical products, including the stuff that you use khổng lồ treat arthritis, which is the number one best-selling drug, Humira.
Tôi sẽ có tác dụng các bước này vào một thời gian nhiều năm, với điều tôi muốn nói cùng với các bạn là, bọn họ biết về đều vùng đồi núi và phần đa dược liệu quý nhiều hơn nữa họ với vẫn mãi như thế.
I"ve sầu been doing this for a long time, & I want to tell you, these people know these forests and these medicinal treasures better than we vì chưng & better than we ever will.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *