Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Efficiency là gì

*
*
*

efficient
*

efficient /i"fiʃənt/ tính từ bao gồm hiệu lực, gồm hiệu quả bao gồm năng lượng, bao gồm khả năng bao gồm năng suất cao, có năng suất cao (thiết bị...)
có hiệu lựccó hiệu suấtcó íchhiệu dụngefficient circuit: sơ hàng hiệu cao cấp dụnghiệu lựchiệu quảefficient estimator: ước chừng hiệu quảefficient off-take rate: hệ số tịch thu hiệu quảefficient packaging: bao bì hiệu quảenergy efficient: công dụng năng lượnghiệu suấtcode efficient: năng suất mãLĩnh vực: tân oán & tinhiệu nghiệmasymptotically efficientcó ích tiệm cậnefficient chillersản phẩm công nghệ giá buốt năng suất caoefficient estimatorước lượng hữu hiệuefficient off-take ratehệ số tịch thu bao gồm lãienergy efficienthiệu xuất năng lượngmaking efficientsự buổi tối ưu hóamost efficient estimatorước chừng hữu hiệu duy nhất o bao gồm hiệu quả, bao gồm hiệu suất, tất cả hiệu lực

Xem thêm: Thống Kê ( Statistics Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích According To Statistics

*

*

*

efficient

Từ điển Collocation

efficient adj.

VERBS appear, be, look, seem, sound | become | make sth

ADV. extremely, highly, really, remarkably, very | fully, perfectly The procedure is not fully efficient: improvements could be made. We already have sầu a perfectly efficient system?why change it? | increasingly | fairly, pretty, quite, reasonably, relatively | briskly, quietly The receptionist was briskly efficient. A quietly efficient manservant brought them coffee & brandy. | formidably, incredibly, superbly, supremely His secretary was formidably efficient: her minutes were works of art. | economically, mechanically, technically

PREPhường. at Their equipment was not as efficient at finding gold as today"s machinery. | in The heating system is very efficient in its use of of fuel.

Từ điển WordNet


adj.

being effective without wasting time or effort or expense

an efficient production manager

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *