Có những lúc download video hoặc âm thanh từ trên mạng về mà máy mình lại không thể xem được. Sử dụng các phần mềm đao to búa lớn để xem được hoặc nghe được có khi trầy trật.

Bạn đang xem: Ffmpeg là gì

.

Bạn đã nghe đến FFMPEG bao giờ chưa?

FFmpeg là một framework miễn phí hàng đầu về xử lý multimedia bao gồm: encode (mã hóa), decode (giải mã), transcode (chuyển mã), mux (ghép kênh), demux (tách kênh), stream, filter, play v...v...FFMpeg hỗ trợ hầu hết các định dạng và chạy trên nhiều nền tảng như Linux, Mac OS X, Windows, BSD, Solaris, ...Các thư viện mà ffmpeg sử dụng bao gồm: libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale và libswresample. Các option để sử dụng tương ứng cũng sẽ có fmpeg, ffserver, ffplay và ffprobe được sử dụng để transcoding, streaming và playing. FFmpeg là phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả khi xử lý audio, video cho những mục đích cá nhân.

Xem thêm: Be Supposed To Là Gì Và Cấu Trúc Be Supposed To Trong Tiếng Anh

Cách cài đặt ffmpegStep 1 – Setup FFmpeg PPA

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/ffmpeg-4Step 2 – Install FFmpeg on Ubuntu

sudo apt-get updatesudo apt-get install ffmpegStep 3 – Check FFmpeg Version

ffmpeg -version: show versionffmpeg -formats: show available formatsffmpeg -codecs: show available codecsffmpeg -decoders: show available decodersffmpeg -encoders: show available encodersffmpeg -bsfs: show available bit stream filtersffmpeg -protocols: show available protocolsffmpeg -filters: show available filtersffmpeg -pix_fmts: show available pixel formatsffmpeg -layouts: show standard channel layoutsffmpeg -sample_fmts: show available audio sample formatsStep 5 – Basic ExamplesReduce .mov File Size:

ffmpeg -i in.mov -c:v libx264 -c:a copy -crf 20 out.movConvert .move To .mp4

ffmpeg -i in.mov -vcodec copy -acodec aac -strict experimental -ab 128k out.mp4

*

FFMpeg - Tiện ích trên command line để chuyển đổi định dạng tập tin

Các thông số và ý nghĩa

+ i : đầu vào input+ f : định dạng format+ vn : vô hiệu hóa việc recoding video trong quá trình chuyển đổi+ ar : cài đặt thông số tần số lấy mẫu của audio (sample rate)+ ac : cài đặt số kênh (channel) của audio+ ab : cài đặt audio bitrate+ vf : cài đặt bộ lọc video (video filter)Một số câu lệnh FFMPEG đơn giản:Chuyển đổi 1 folder ảnh ( các file ảnh đặt tên là img1.jpg, img2.jpg .... tăng dần) thành video hoặc ngược lại, tách video thành các frame ảnh

ffmpeg -f image2 -i img%d.png video.mp4ffmpeg -i video.mp4 image%d.pngĐổi định dạng video ví dụ từ .flv sang .mp4. Tuy nhiên phần này có nhiều cách để tìm hiểu như: codec của video đó là gì? sử dụng card rời để tăng tốc encode lại video hay như các loại đuôi và ý nghĩa như nào để chúng ta chuyển phù hợp.

ffmpeg -i video_input.flv video_output.mp4Nếu bạn lười cắt các đoạn ngắn video mà cần sử dụng 1 phần mềm thứ 3 thì có thể sử dụng như sau

ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:00:50 -t 00:01:00 -c copy -a copy short.mp4Đây là cách cắt từ giây thứ 50 đến giây thứ 60 của video và giữ nguyên codec âm thanh + video mà không encode lại.

Một số các tip trick mình đã tìm hiểu và chia sẻ với mọi người khi sử dụng ffmpegNvidia Support

ffmpeg -hwaccel cuvid -c:v h264_cuvid -i input.mp4 -c:v h264_nvenc -preset slow output.mkvResize video

ffmpeg -i test.mp4 -vf scale=854:480 output.mp4Crack audio

ffmpeg -i file_input.mp3 -af "pan=stereo|c0mp3 + image = video

ffmpeg -loop 1 -i 001.jpg -i 001.mp3 -c:v libx264 -tune stillimage -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -pix_fmt yuv420p -shortest 001-out.mp4Merge video

#input.txtfile "in1.mp4"file "in2.mp4"file "in3.mp4"file "in4.mp4"#ffmpeg -f concat -i input.txt -c copy output.mp4Merge video (Ts/mpg)

ffmpeg -i "concat:input1.mpg|input2.mpg|input3.mpg" -c copy output.mpgRemove sound

ffmpeg -i example.mkv -c copy -an example-nosound.mkvAdd audio to video

ffmpeg -i nosound.mp4 -i song.mp3 -ss 00:00:00 -to 00:02:34 -c:v copy -c:a aac -strict experimental output.mp4Stream video to youtube

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "Solo Shang 6.mp4" -deinterlace -c copy -r 30 -g 60 -threads 1 -bufsize 4500k -f flv "rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/{KEY}"Tăng giảm bitrate

ffmpeg -i input.mp4 -vcodec libx264 -crf 20 output.mp4Crop size bất kỳ

ffmpeg -i "input.mp4" -ss 00:01:00 -to 00:01:34 -filter:v "crop=884:592:300:60" -c:a copy out4.mp4Crop video lấy 50% giữa

ffmpeg -i "input.mp4" -ss 00:01:00 -to 00:01:34 -filter:v "crop=in_w/2:in_h:in_w/4:0" -c:a copy out5.mp4Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viếtBài viết sử dụng dữ liệu từ : https://www.ffmpeg.org/documentation.html

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *