Giới thiệu chung

Functional Programming

Functional Programming một phương pháp lập trình dựa vào các hàm toán thù học tập (function), tránh việc chuyển đổi giá trị của tài liệu. Nó có khá nhiều công dụng nhỏng : các khối cách xử trí độc lập dễ tái thực hiện, dễ dàng đến việc biến đổi lô ghích hoặc search lỗi công tác.

Bạn đang xem: Functional programming là gì

Functional Programming dựa trên các có mang :

High Order Functions (HOF)Pure functionsRecursionStrict & Non-strict EvaluationType systemsReferential Transparency

Với Functional Programming, hàm là đối tượng thao tác chính

*

OOPhường. (Object Oriented Programming)

OOP là 1 trong kỹ thuật lập trình sẵn cho phép thiết kế viên tạo nên các đối tượng người sử dụng trong code trừu tượng hóa những đối tượng người sử dụng. Đối tượng là gần như sự vật dụng, vấn đề nhưng mà nó gồm có tính chất, công dụng, hành vi kiểu như nhau với ta tom góp lại thành đối tượng người tiêu dùng tương tự vào thực tế cuộc sống. Khi thiết kế OOP, chúng ta vẫn khái niệm những lớp (class) để gom (mô hình) những đối tượng người tiêu dùng thực tiễn.

Xem thêm: Nicu Là Gì ? Khoa Săn Sóc Tích Cực Sơ Sinh (Nicu)

OOPhường dựa vào các thiên tài chính:

AbstractionInheritancePolymorphismEncapsulation

So sánh FPhường với OOP

FP sử dụng mô hình lập trình phi trạng thái,OOPhường sử dụng mô hình lập trình trạng thái.Với FP,function là đơn vị thao tác chính,với OOP.,đó là object.FPhường. hỗ trợ trừu tượng hóa dữ liệu(data) và hành vi(behavior).OOP chỉ hỗ trợ trừu tượng hóa dữ liệu.FP.. cung cấp hiệu suất cao vào việc xử lý dữ liệu lớn tuyệt hơn OOP..FP. không hỗ trợ cấu trúc điều khiển(cố gắng vào đó là pattern-matching),OOP hỗ trợ cấu trúc điều khiển,chẳng hạn như if-else ,switch..Với FPhường,trọng tâm chính là “what are we doing”-“những gì chúng ta đang làm”, với OOP., đó là “how are we doing”-”chúng ta sẽ làm như thế nào”.Trong FPhường, trạng thái(state) không mãi mãi.Trong OOP.,state có tồn tại.Trong FPhường, function không có hiệu ứng phụ (side effect),không sản xuất bất kì tác động nào bên ngoài function (tính thuần khiết). Trong OOPhường, một phương thức (method) có thể có side effect và hình họa hưởng đến bộ xử lý ( tính mutable).FPhường. được sử dụng để thực hiện nhiều hành động sự so sánh mà data được cố định (val và immutable). OOP được sử dụng để thực hiện một số hoạt động có hành vi bình thường với các biến thể khác nhau.(object và mutable).

Tài liệu tsay đắm khảo

https://www.educcha.com/functional-programming-vs-oop/https://septeni-original.atlassian.net/wiki/spaces/ST/pages/12181034/Object-oriented+programming+va+Functional+Programming.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *