*

Bạn đang xem: Giá thành tiếng anh là gì


Về hjwitteveen.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên

Xem thêm: Một Số Khái Niệm Về Port 8080 Là Gì ? Hướng Dẫn Cài Free Proxy Server


Các thuật ngữ giờ anh vào kế tân oán tài chính

Đây là phần đông tự tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính đặc trưng.

Sinch viên kế toán thù cần biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên ổn tắc công ty là 1 trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn vẫn gọi8. Capital expenditure: giá thành đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: giá cả vận chuyển15. Carriage inwards: giá thành chuyển động sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: Ngân sách chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Ngân sách chi tiêu bảo đảm mặt hàng lưu lại khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng phân tích giữ giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clochồng cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán27. Company accounts: Kế toán thù công ty28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 198529. Compensating errors: Lỗi trường đoản cú triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các bề ngoài kế toán31. Conservatism: Nguim tắc thận trọng32. Consistency: Ngulặng tắc tuyệt nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Ngân sách chế biến36. Cost accumulation: Sự tập thích hợp chi phí37. Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí38. Cost concept: Ngulặng tắc giá chỉ phí tổn định kỳ sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá chỉ sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần khuyến mãi tất cả tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản giữ động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: Hệ số giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp giảm dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng62. Direct costs: Chi tiêu trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự chống tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu cài hàng70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô cứng lý gia sản cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các chế độ bút toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: túi tiền trả trước80. Factory overhead expenses: giá thành cai quản phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần call máy nhất85. Fixed assets: Tài sản cầm định86. Fixed capital: Vốn rứa định87. Fixed expenses: Định mức giá / giá thành cầm cố định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguim tắc chuyển động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản chi phí tkhô nóng toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá cả loại gián tiếp103. Installation cost: Ngân sách lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued tóm tắt capital: Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút ít tân oán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng tân oán bởi chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô giòn khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ đồng hồ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên ổn đồ liệu129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to accounts: Ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút tân oán khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: ROI trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo ra từ nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí cai quản phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP thừa mức148. Paid-up capital: Vốn đã góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân chia chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: Chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước164. Private company: Shop chúng tôi tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinh lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán thù CPSX theo quy trình tiến độ công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Chi tiêu sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản tác dụng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *