go the extra mile Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng go the extra mile Tiếng Anh .

Bạn đang xem: Go the extra mile nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
go the extra mile
Hình ảnh cho thuật ngữ go the extra mile nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn. Thành ngữ Tiếng Anh. Thuật ngữ liên quan tới go the extra mile Tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

go the extra mile Tiếng Anh là gì?

go the extra mile Tiếng Anh có nghĩa là nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn

go the extra mile Tiếng Anh có nghĩa là nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn. Thành ngữ Tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn Tiếng Anh là gì?

nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn Tiếng Anh có nghĩa là go the extra mile Tiếng Anh.

Xem thêm: Bns: Hướng Dẫn Combo Võ Sư Bns, Võ Sư Gió Và Lửa Trong Blade And Soul

Ý nghĩa - Giải thích

go the extra mile Tiếng Anh nghĩa là nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng go the extra mile Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ go the extra mile Tiếng Anh là gì? (hay giải thích nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa go the extra mile Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng go the extra mile Tiếng Anh / nỗ lực đặc biệt / cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của bạn. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập hjwitteveen.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?


Điều hướng bài viết


PreviousPrevious post: Trung Chuyển là gì?
NextNext post: Ác giả ác báo dịch sang Tiếng Anh là gì?
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *