Từ vựng IELTS chủ thể môi trường thiên nhiên (Environment) thì tương đối phổ biến vào đề thi IELTS. Vì núm, lúc này hjwitteveen.com đã tổng đúng theo list những tự vựng thịnh hành tốt nhất. Hy vọng bài viết này thực thụ hữu dụng đối với chúng ta.

Bạn đang xem: Greenhouse gases là gì


STTTừ vựngNghĩa
1Environmental pollution ô nhiễm môi trường
2Contamination sự làm cho truyền nhiễm độc
3Protection/preservation/conservation bảo vệ/bảo tồn
4Air/soil/water pollution ô nhiễm không khí/đất/nước
5Wind/solar power/energy tích điện gió/mặt trời
6Alternatives giải pháp chũm thế
7Solar panel tấm tích điện phương diện trời
8Greenhouse hiệu ứng bên kính
9Government’s regulation sự điều chỉnh/quy định của bao gồm phủ
10Shortage/ the lack of sự thiếu hụt hụt
11Carbon dioxin CO2
12Culprit (of) thủ phạm (của)
13Ecosystem hệ thống sinc thái
14Soil erosion xói mòn đất
15Woodland/forest fire cháy rừng
16Deforestation phá rừng
17Gas exhaust/emission khí thải
18Natural resources tài nguyên ổn thiên nhiên
19Greenhouse gas emissions khí thải bên kính
20A marine ecosystem hệ sinh thái bên dưới nước
21The ozone layer tầng ozon
22Pollutant chất gây ô nhiễm
23Polluter người/tác nhân khiến ô nhiễm
24Pollution sự ô nhiễm/quy trình ô nhiễm
25Preserve biodiversity bảo đảm sự nhiều chủng loại sinc học
26Adsorption sự hấp phụ
27Acid deposition mưa axit
28Acid rain mưa axit
29Activated carbon than hoạt tính
30Ground water nguồn nước ngầm
31The soil đất
32Crops mùa màng
33Absorption sự hấp thụ
34Thorny/head-aching/head splitting đau đầu
35Serious/acute nghiêm trọng
36Excessive vượt mức
37Fresh/pure trong lành
38Activated sludge bùn hoạt tính
39Aerobic attached-growth treatment process Quá trình cách xử trí sinh học tập hiếu khí bám bám
40Aerobic suspended-growth treatment process Quá trình cách xử trí sinch học hiếu khí lơ lửng
41Toxic/poisonous độc hại
42Effective/efficient/efficacious hiệu quả
43Cut/reduce giảm thiểu
44Conserve duy trì gìn
45Make use of/take advantage of tận dụng/lợi dụng
46Over – abuse lạm dụng quá vượt mức
47Halt/discontinue/stop giới hạn lại
48Pollutive bị ô nhiễm
49Pollute ô nhiễm
50Dispose/release/get rid of thải ra
51Contaminate/pollute làm cho ô nhiễm/làm lây nhiễm độc
52Catalyze (for) xúc tác (cho)
53Exploit knhị thác
54Degrade ecosystems/habitats/the environment có tác dụng suy thoái và khủng hoảng hệ sinch thái/môi trường xung quanh sống
55Harm the environment/wildlife/marine life gây hại đến môi trường/cuộc sống từ nhiên/cuộc sống dưới nước
56Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction rình rập đe dọa môi trường xung quanh sinh sống từ nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/tương tự loại gồm nguy cơ tiềm ẩn tốt chủng
57Deplete natural resources/the ozone layer làm hết sạch tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
58Tackle/cope with/giảm giá with/grapple giải quyết
59Damage/destroy phá hủy
60Limit/curb/control hạn chế/ngăn uống chặn/kiểm soát
61Cause/contribute to lớn climate change/global warming khiến ra/đóng góp thêm phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu
62Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions tạo sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải công ty kính
63Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs hủy diệt môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
64Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution hạn chế/ngnạp năng lượng chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
65Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải công ty kính
66Offset carbon/CO2 emissions làm cho bớt lượng khí thải carbon/CO2
67Reduce (the kích thước of) your carbon footprint làm sút (size của) lốt chân carbon của người tiêu dùng.

Xem thêm: Windows Live Là Gì - Microsoft Khai Tử Window Live Là Gì

68Pollute rivers & lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans có tác dụng độc hại sinh sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
69Contaminate groundwater/the soil/food/crops có tác dụng ô nhiễm và độc hại nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
70Log forests/rainforests/trees chặt phá rừng/rừng nhiệt độ đới/cây cối
71Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change giải quyết/chống lại/ up load số đông doạ dọa/hình họa hưởng/tác động ảnh hưởng của chuyển đổi khí hậu
72Fight/take action on/reduce/stop global warming đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng dần lên toàn cầu
73Raise awareness of environmental issues nâng cao dìm thức về những vụ việc môi trường
74Save the planet/the rainforests/an endangered species cứu vãn lấy hành tinh/đa số khu rừng rậm nhiệt độ đới/loại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.
75Achieve/promote sustainable development đạt được/can dự sự trở nên tân tiến bền vững
76Preserve/conserve biodiversity/natural resources bảo tồn/ duy trì gìn sự đa dạng và phong phú sinch học/tài ngulặng thiên nhiên
77Protect endangered species/a coastal ecosystem bảo đảm chủng loài tất cả nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ
78Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems ngăn ngừa sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự hủy diệt rừng trên diện rộng/sự phá hủy hệ sinc thái

Trên đó là tất cả trường đoản cú vựng IELTS chủ thể môi trường thiên nhiên (Environment) được sử dụng phổ cập với phổ cập nhất nhưng mà các bạn cần phải biết. Hi vọng ban bố nhưng mà hjwitteveen.com hỗ trợ mang lại mọi ban bố có ích cơ mà bạn đang tìm kiếm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *