Ethnicgroup: ......................... Childof paralytic, wounded & sick soldiers (kind)……………
Permanent residence: ….. ……………… ……… ………………
Father’sfull name: ........................................... Occupation:Official ……………………..

Bạn đang xem: Học bạ tiếng anh là gì


Mother’sfull name: ........................................ Occupation: Official ………………...
Patron’s name:…………………………………… Occupation:……………………………..

Xem thêm: Fax Là Gì? Số Fax Là Gì ? Những Công Dụng Của Số Fax, Máy Fax!


- Not allowed khổng lồ move sầu up lớn higher grade …………………………………………………
Occupationalcertificate:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Awardsin other examinations:…………………………………………………………………….
……………Excellentstudent of provincial cấp độ about English …….…………………………..
Special awards:…………………………………………………………………………………...
………………………….……………. ………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *