On 14 March 1801, Pitt was formally replaced by the Speaker of the House of Commons, Henry Addington.

Bạn đang xem: House of commons là gì


Although legislation may be introduced in either House, most bills originate in the House of Commons.
Mặc cho dù những hóa 1-1 hoàn toàn có thể được nộp trong cả nhị đơn vị, tuy nhiên số đông các hóa 1-1 hầu hết gây ra trong Hạ viện.
For most senior ministers this is usually the elected House of Commons rather than the House of Lords.
Lord Melbourne retained most Cabinet members, & his ministry retained an overwhelming majority in the House of Commons.
Lãnh chúa Melbourne gìn giữ đa số những member chính phủ, với những bộ trưởng liên nghành của ông chỉ chiếm phần lớn trên Hạ viện.
This forced new elections for the House of Commons, which yielded a great victory for the reformers.
Seats in the House of Commons are distributed roughly in proportion to the population of each province & territory.
The parliament was called lớn grant taxation, but the House of Commons took the opportunity khổng lồ address specific grievances.
Quốc hội thuở đầu được tập trung để bàn việc phát hành những loại thuế new, nhưng mà Hạ viện nạm rước thời cơ để phỏng vấn các vụ việc rõ ràng.
1735) 1789 – Fletcher Norton, 1st Baron Grantley, English lawyer và politician, British Speaker of the House of Commons (b.
1735) 1789 - Fletcher Norton, Baron Grantley đệ tuyệt nhất, hình thức sư cùng bao gồm trị gia bạn Anh, Chủ tịch Hạ viện Anh (s.
House of Commons Library, 14 September 2018. pp. 23 "Brexit: David Cameron khổng lồ quit after UK votes to lớn leave EU".
Churchill"s speech "Never was so much owed by so many lớn so few" speech delivered to lớn the House of Commons.
20: Bài diễn văn uống "Chưa lúc nào có tương đối nhiều người chịu tương đối nhiều ơn của ít fan nhỏng thế" của Churchill hiểu tại Hạ Nghị viện.
The House of Commons of Canada condemned the Burmese government"s response in a resolution passed unanimously on 9 May 2008.
Hạ viện Canada lên án sự làm phản ứng của cơ quan ban ngành Myanmar vào một quyết nghị được thông qua ngày 9 mon 5 năm 2008.
Bedford traces its borough charter in 1166 by Henry II & elected two members khổng lồ the unreformed House of Commons.

Xem thêm: Lệnh Giao Dịch Ato, Atc Là Gì ? Cách Sử Dụng Lệnh Atc Lệnh Atc Là Gì


Bedford đang tất cả hiến cmùi hương borough vào thời điểm năm 1166 ban hành vày Henry II và đã được thai đại biểu vào Hạ viện không cải cách.
The houses of common people in Jesus’ day, moreover, were designed lớn keep out as much light & heat as possible.
hơn nữa, vào thời Chúa Giê-su, nhà của thường dân được xây bí mật để tia nắng cùng sự nắng nóng ko lọt vào.
To put pressure on hyên, William threatened to lớn st& for the House of Commons for the constituency of Totnes in Devon.
Để khiến áp lực đè nén, William rình rập đe dọa đứng về phía phe đối lập vào Viện Thđọng dân trong cuộc thai cử ở Devon.
With the Tories bitterly divided, Wellington was defeated in the House of Commons in November, và Lord Grey formed a government.
Với sự phân tách rẽ trong nội bộ Đảng, Wellington bị đánh bại trên Hạ viện vào tháng 11, vào Lãnh chúa Grey tùy chỉnh cấu hình cơ quan chính phủ mới.
While a fugitive, he was elected three times lớn the House of Commons of Canadomain authority, although he never assumed his seat.
Trong Lúc là 1 trong những kẻ đào tẩu, ông được thai ba lần mang đến Hạ viện Canada, tuy nhiên ông ko bao giờ mừng đón cương vị của bản thân mình.
It was shown that Edward had visited the Mordaunts" house while Sir Charles was away sitting in the House of Commons.
Người ta cho rằng Edward đang đi vào nhà của Mordaunts trong khi Sir Charles sẽ ngồi họp vào Viện Thứ dân.
On 15 May, the House of Commons voted for the erection of a monument to lớn the assassinated Prime Minister in Westminster Abbey.
Vào ngày 15 tháng Năm, House of Commons bình chọn mang lại câu hỏi chế tạo một tượng đài nhằm Thủ tướng Chính phủ sát hại ở Westminster Abbey.
The Leader manages the schedule of the House of Commons, & attempts to secure the Opposition"s tư vấn for the Government"s legislative agendomain authority.
Nhà chỉ đạo vén ra kế hoạch trình của Hạ viện và nỗ lực bảo vệ rằng phe đối lập cỗ vũ các kế hoạch lập pháp của cơ quan chính phủ.
But although the House of Commons was clearly in favour of parliamentary reform, the House of Lords remained implacably opposed to it.
The pre-match events prompted discussion in the House of Commons and led to the introduction of safety measures for future finals.
Các sự khiếu nại trước trận đấu đã có được trao đổi trong Hạ viện Anh với dẫn tới sự việc đưa ra những biện pháp an toàn cho những trận chung kết sau này.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *