1. Intent là gì ?

Intents là 1 trong những yếu tố đặc trưng vào game android. Nó cho phép những nhân tố vận dụng có thể thử dùng các hàm từ các yếu tắc vận dụng game android không giống. lấy ví dụ như một activity hoàn toàn có thể chạy một activity khác sống bên phía ngoài để chụp ảnh.quý khách hàng vẫn xem: Intent là gì

Intents là 1 trong objects của android.content.Intent. Intents sẽ được gửi cho hệ thống apk nhằm khẳng định hành động bạn muốn triển khai, đối tượng người tiêu dùng bạn có nhu cầu xử trí.

Bạn đang xem: Bạn biết gì về intent trong android?

Intents có thể bao hàm tài liệu thông qua Bundle. Bundle giống như một cái hộp. Bên dìm vẫn mlàm việc bundle ra nhờ key cùng lôi ra dữ liệu


*

2. Chạy một Activity

Để chạy một activity, sử dụng cách tiến hành startActivity(intent). Phương thơm thức này được tư tưởng trong đối tượng người sử dụng context. Xem ví dụ dưới đây

Intent i = new Intent(this, ActivityTow.class); startActivity(i);Activitys mà lại được khởi chạy vày một activitys khác thì Gọi là sub-activityes

Ngoài lề: Quý khách hàng cũng có thể chạy services trải qua intents. Sử dụng hàm startService(Intent)

3. explicit intents và implicit intents

3.1. explicit intents

explicit intents dịch word by word thì Có nghĩa là intent ví dụ. Các các bạn phát âm đơn giản và dễ dàng explicit intents xác minh rõ, rõ ràng những nguyên tố tđắm đuối gia hành vi (giống như ví dụ phần 2, nó chứng minh intent này dùng làm start ActivityTow.class) hoặc hỏi hệ thống apk để ước lượng, nhận xét các nhân tố đã làm được ĐK trên dữ liệu của intent

explicit intents khẳng định một bí quyết ví dụ những yếu tắc sẽ tiến hành điện thoại tư vấn vì chưng hệ thống android. lấy ví dụ sau đây đang cho chính mình biết làm cụ như thế nào để khởi tạo một intents ví dụ cùng gửi nó cho khối hệ thống game android nhằm chạy một activity

Ví dụ, đoạn code dưới đây đang tận hưởng hệ thống game android để thấy một website.Tất cả các trình chú tâm website phải được ĐK tương xứng vào tài liệu intent thông qua cỗ lọc intent

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse("http://www.vogella.com")); startActivity(i);

4.

Xem thêm: Vi Hiến Là Gì - Vi Hiến Hay Không Vi Hiến

Truyền tài liệu giữa các activities

4.1. Truyền tài liệu mang lại thành phần đích

Để truyền tài liệu cho intent, ta dùng cách làm putExtras(). Xem vi dụ phần 3.1 Extras là một cặp key/value. key luôn luôn luôn là kiểu dáng string. value chúng ta cũng có thể thực hiện giao diện tài liệu nguyên ổn tdiệt hoặc đối tượng người dùng của String, Bundle, ....

Thành phần tiếp nhận rất có thể đem lại được đối tượng intent trải qua hàm getIntent(). Để kéo ra được tài liệu, tùy nằm trong vào giao diện tài liệu bọn họ truyền đi, sử dụng những phương thức getStringExtra(), getIntExtra();

Ví dụ:

Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); Intent.putExtra(“name”,”Tran Minch Hai”); -------------------------------------------------------------------------------------------- Intent intent = getIntent(); String hoTen = intent.getStringExtra(“name”); // hoTen = “Tran Minh Hai”Ta có thể thực hiện đối tượng Bundle. Đóng gói toàn bộ tài liệu vào vào Bundle xong truyền Bundle mang đến Intentví dụ:

Intent mIntent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class);Bundle mBundle = new Bundle();mBundle.putString(key, value);mIntent.putExtras(mBundle);----------------------------------------------------------------------String value = getIntent().getExtras().getString(key);

4.2. Sử dụng intent phân tách sẻ

Có rất nhiều ứng dụng apk được cho phép các bạn chia sẻ tài liệu với những người dân không giống, ví dụ: facebook, G+, Gmail... Bạn hoàn toàn có thể gửi tài liệu tới một vài yếu tắc như thế nào đó. ví dụ dưới đây đang biểu thị vấn đề sử dụng intent như vậy

Nếu chúng ta start một activity cùng với hàm startActivityForResult(), điều đó là bạn mong muốn bao gồm đánh giá tự sub-activity. lúc một sub-activity chấm dứt, hàm onActivityResult() bên trên sub-activity sẽ tiến hành điện thoại tư vấn cùng bạn có thể thực hiện hành vi dựa vào công dụng.

Trong hàm startActivityForResult(), chúng ta có thể khẳng định hành vi các bạn sẽ khởi chạy. Hành hễ này các bạn sẽ ước muốn dìm về tác dụng. Một hành động đã có khởi chạy cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh cấu hình một quãng mã code mà lại fan Hotline hoàn toàn có thể áp dụng để xác minh hành động sẽ tiến hành cancel hoặc not

sub-activity thực hiện hàm finish() để có thể tạo một intent bắt đầu với truyền tài liệu mang lại nó. Nó cũng thiết lập tác dụng trải qua hàm setResult

Ví dụ:

public void onClick(View view) Intent i = new Intent(this,ActivityTow.class); i.putExtra("value1","This value one for activityTow"); i.putExtra("Value2", "This value two ActivityTwo"); // mix the request code to any code you lượt thích, // you can identify the callback via this code startActivityForResult(i, REQUEST_CODE); Nếu bạn sử dụng hàm startActivityForResult(), thì sau khi start activity đang Gọi mang đến sub-activity

Nếu hàm sub-activity ngừng, nó vẫn gửi tài liệu mang đến dòng đang hotline nó thông qua intent. điều đó được cách xử trí trên hàm finish()

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *