1. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- Mô hình tài liệu là một trong tập phù hợp những khái niệm, dùng làm diễn tả CTDL, các làm việc dữ liệu, những buộc ràng dữ liệu của một CSDL

- Các nhiều loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (quy mô tài liệu bậc cao) cho bộc lộ CSDL ở mức khái niệm và nút form quan sát.

Bạn đang xem: Khóa là gì

Bạn đang xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình đồ vật lí: (quy mô dữ liệu bậc thấp) cho thấy dữ liệu được lưu trữ cố gắng như thế nào.

b. Mô hình tài liệu quan liêu hệ

- Mô hình tài liệu quan hệ tình dục được E.F.Codd khuyến cáo năm 1970. Trong khoảng 20 năm trở lại phía trên các hệ CSDL theo mô hình dục tình được sử dụng siêu phổ biến.

- Trong mô hình quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc: Dữ liệu được miêu tả trong số bảng (sản phẩm, cột).Về khía cạnh thao tác làm việc trên dữ liệu: cũng có thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về mặt ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu vào một bảng bắt buộc đồng tình một trong những ràng buộc.

2. Thương hiệu dữ liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm

- CSDL quan hệ: CSDL được kiến tạo trên quy mô dữ liệu quan hệ tình dục.

Xem thêm: Phân Tích Thứ Nguyên Là Gì, Thứ Nguyên Của Đại Lượng Vật Lí Là Gì

- Những đặc thù của cơ sở dữ liệu quan hệ:

Mỗi tình dục bao gồm một thương hiệu riêng biệt cùng với thương hiệu các quan hệ khác.Các cỗ là biệt lập với sản phẩm công nghệ tự những bộ là ko quan trọng.Mỗi trực thuộc tính tất cả một thương hiệu minh bạch cùng sản phẩm công nghệ từ bỏ những nằm trong tính là không đặc biệt.Quan hệ không có trực thuộc tính nhiều trị tuyệt phức tạp.

b. Ví dụ

- Để cai quản học sinhmượn sách ở 1 trường học, thông thườngquản lí những công bố sau:

Thông tin bạn mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)


*

c. Khóa cùng liên kết giữa các bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là 1 tập có một hay là 1 số thuộc tính của bảng biệt lập được các thành viên.

- Khoá chính:

Một bảng có thể có rất nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường xuyên chọn (chỉ định) một khóa làm khóa thiết yếu.Lúc nhập tài liệu cho 1 bảng, quý hiếm của hầu hết bộ trên khóa chính không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng tất cả ít nhất một khóa. Việc xác định khóa nhờ vào vào dục tình lôgic của những dữ liệu chứ không hề nhờ vào vào quý giá của những dữ liệu.Nên chọn khóa đó là khóa có không nhiều thuộc tính độc nhất.

- Liên kết: Thực chất sự link thân những bảng là dựa vào trực thuộc tính khóa. Chẳng hạn ở trong tính số thẻ là khóa của bảng fan mượn xuất hiện thêm lại nghỉ ngơi bảng mượn sách kia làm cho liên kết thân 2 bảng này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *