Blade and Soul VN - Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được upgrade từ thiết bị Hổ Phách nghỉ ngơi cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách vẫn xem: đá tranh bị knhị sáng sủa bnsBlade and Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm phát âm game

Blade and Soul cả nước – Vũ khí Thiên Thạch là tranh bị được upgrade từ bỏ tranh bị Hổ Phách nghỉ ngơi cấp cho 10, 11 hoặc 12. lúc chúng ta thiết lập tranh bị Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn có thể nâng cấp lên khí giới Tinch Vân tương ứng sinh sống cung cấp 1, 2, 3 khớp ứng. lúc nâng cấp, thiết bị Tinc Vân đang thốt nhiên đưa thành vũ trang Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên liệu

-50 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-20 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn đã cài tranh bị Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – giả dụ bạn đang tải tranh bị Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Ngulặng liệu – giả dụ bạn vẫn mua vũ khí Hổ Phách cấp 12

-10 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – ví như bạn đang mua vũ trang Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

Ngulặng liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguyên liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *