Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một số lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have khổng lồ bởi vì.quý khách hàng sẽ xem: Make up my mind tức là gì

Tiếng Việt bao gồm phương pháp nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *