Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác sự uỷ mị chỉ thị, yêu cầu (của người bỏ phiếu đối với nghị viên, cho công đoàn viên đối với người đại diện...)
chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividend mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatechức năng kiểm toándividend mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo từ chốimandate of protestgiấy báo từ chối (nhận trả) hối phiếu
*

Xem thêm: Undergraduate Và Graduate Là Gì, Những Thông Tin Liên Quan Đến Undergraduate

*

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic to govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have | give sb, issue | seek The party sought a mandate to reform the constitution. | get, obtain, receive, win | extend, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREP. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The party was elected with a mandate to reduce the size of government. | without a ~ They accused him of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational reform. | ~ from a mandate from the United Nations to govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given to a government and its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to

English Synonym and Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: command dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *