Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ thác, sự uỷ thác sự uỷ mị chỉ thị, thử dùng (của tín đồ bỏ thăm đối với nghị viên, mang lại công sum vầy đối với tín đồ đại diện...)
chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividend mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatecông dụng kiểm toándividkết thúc mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo từ bỏ chốimandate of protestgiấy báo phủ nhận (thừa nhận trả) ăn năn phiếu
*

Xem thêm: Undergraduate Và Graduate Là Gì, Những Thông Tin Liên Quan Đến Undergraduate

*

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic khổng lồ govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have | give sầu sb, issue | seek The party sought a mandate khổng lồ resize the constitution. | get, obtain, receive sầu, win | extover, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREP. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The buổi tiệc nhỏ was elected with a mandate khổng lồ reduce the kích cỡ of government. | without a ~ They accused hlặng of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational reform. | ~ from a mandate from the United Nations to govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given to lớn a government and its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to

English Synonym và Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: command dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *