Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp từ trang bị Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn sở hữu thiết bị Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể tăng cấp lên tranh bị Tinh Vân khớp ứng sinh sống cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. lúc upgrade, khí giới Tinc Vân vẫn thiên nhiên chuyển thành khí giới Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Ngulặng liệu

50 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinc Linch Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng


Bạn đang xem: Mảnh tinh vân bns

*

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn vẫn mua trang bị Hổ Phách cung cấp 11

25 Mhình họa Tinc Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng


*

Ngulặng liệu – nếu bạn vẫn cài đặt vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên liệu – nếu bạn vẫn sở hữu trang bị Hổ Phách cấp cho 12

10 Mảnh Tinh Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng


*

Nguim liệu – ví như bạn sẽ cài vũ khí Sao Băng cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4


Nguyên liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp 5


Ngulặng liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 6


Ngulặng liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 7


Xem thêm: Household Registration Book Là Gì, Bản Mẫu Dịch Sổ Hộ Khẩu Sang Tiếng Anh

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp cho 8


Ngulặng liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 9


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp 10


Ngulặng liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp cho 11


Nguim liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp 12


Nguyên liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Chuyên ổn mục: CÔNG NGHỆ

Bài viết coi nhiều


Chulặng mục


Bản quyền
2021 hjwitteveen.com
THA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *