Hiii All guysThis is my Collection, & you can looking for about something, maybe this blog can help you.... :-)


Bạn đang xem: Download phần mềm mdsolid

*
11.58
*
From zero to lớn hero
*
No comments
*

MDSolids adalah software pendidikan bagi mahasiswa yang mempelajari Mekanika Material atau Bahan. Mata kuliah ini biasanya merupakan bagian dari program Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Aerospace dan sejumlah program terkait.

Xem thêm: Chuyên Viên Tiếng Anh Là Gì ? “Chuyên Viên” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

MDSolids mempunyai fitur latihan sehari-hari untuk beam, kelenturan, komponen torsay đắm, tiang, struktur aksial, struktur statis tak tentu, truss, section properties, dan analisis lingkaran Mohr termasuk transformaham mê tegangan dan transformasay mê regangan.
*
Download khổng lồ clichồng Here
*

*
*
*
*
*
*
*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *