Blade and Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là tranh bị được nâng cấp từ bỏ vũ trang Hổ Phách sinh hoạt cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý Khách đã xem: đá trang bị khai sáng bnsBlade & Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm gọi game

Blade and Soul cả nước – Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được nâng cấp trường đoản cú vũ khí Hổ Phách sống cung cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn thiết lập khí giới Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể nâng cấp lên thiết bị Tinc Vân tương ứng nghỉ ngơi cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. khi upgrade, tranh bị Tinc Vân sẽ hốt nhiên đưa thành vũ khí Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Nguim liệu

-50 Mhình ảnh Tinch Vân-200 Kết tinh Linch Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-trăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – giả dụ bạn đã tải vũ khí Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – trường hợp bạn sẽ tải trang bị Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – giả dụ bạn vẫn mua vũ khí Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình ảnh Tinc Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn vẫn mua khí giới Sao Băng cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Ngulặng liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Nguyên liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

Nguim liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguyên liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *