You can create a climate to lớn foster growth, nourish, và protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

Bạn đang xem: Nourish là gì


Các anh mẹ rất có thể tạo thành một một không khí để shop sự tăng trưởng, nuôi dưỡng cùng bảo vệ; nhưng những anh chị em bắt buộc nghiền buộc giỏi chống chế: những anh bà bầu yêu cầu chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, mon Giêng năm 1983, 53).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes và protects it until it is ready to emerge as a baby.
Ttuyệt vì chưng loại ra bộ phận lạ này tức phôi thnhiều người đang lớn lên, tử cung nuôi dưỡng với che chắn nó cho tới ngày 1 em nhỏ bé chuẩn bị ra đời.
Such animals have sầu never known winter conditions and will not be deprived of nourishment in the coming months.
Các thú ấy đã không hề biết đến khí hậu mùa đông thế nào với trong số những tháng tiếp đây bọn chúng sẽ không biến thành khiến cho thiếu ăn.
19 And Jacob và Joseph also, being young, hahjwitteveen.comng need of much nourishment, were grieved because of the afflictions of their mother; and also amy wife with her tears và prayers, & also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.
19 Và luôn luôn cả Gia Cốp với Giô Sxay, vì còn ttốt phải rất cần phải được nuôi dưỡng các, cũng ưu phiền bởi vì nỗi đau đớn của mẹ mình; cùng luôn luôn cả abà xã tôi, cùng với nước mắt và phần lớn lời van vỉ của nữ, cùng cả các nhỏ tôi nữa, cũng chẳng có tác dụng mềm lòng được các anh tôi, để chúng ta mngơi nghỉ trói đến tôi.
Công câu hỏi bao gồm của họ là nuôi dưỡng, khuyến nghị cùng tạo nên bầy rán của Đức Chúa Ttránh được tươi mát (Ê-sai 32:1, 2).
He taught that all who come into lớn the Church might be retained in full fellowship if they are nourished by the good word of God.
Ông đang dạy dỗ rằng tất cả những người dân vào Giáo Hội phần lớn hoàn toàn có thể được duy trì chân và để được kết tình thân hữu hoàn toản nếu như chúng ta được nuôi dưỡng bằng tiếng nói xuất sắc lành của Thượng Đế.
But I believe the lihjwitteveen.comng waters sustained Lucile during those long years when she might have given way khổng lồ self-pity, và her life, her spirit, became nourishment lớn everyone she knew.
Nhưng tôi tin tưởng rằng nước sống đã kéo dài Lucile trong số những năm dài đó khi nhưng mà bà hoàn toàn có thể đã chọn nhằm cảm thấy tội nghiệp mang lại phiên bản thân bản thân, và cuộc sống, lòng tin của bà, sẽ trngơi nghỉ đề xuất thức ăn nuôi dưỡng rất nhiều người mà lại bà quen biết.
This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part khổng lồ avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, and take no thought for its nourishment, behold it will not get any root; và when the heat of the sun cometh and scorcheth it, ... it withers away” (Alma 32:38).
Sự cải đạo suốt cả quảng đời này ví dụ vẫn yên cầu bọn họ nên tiếp tục nuôi chăm sóc phần bản thân để tránh tác động héo thô như đã làm được An Ma mô tả: “Nhưng ví như những người xao lãng với không chăm lo nuôi dưỡng cây, này, nó đã chẳng mọc được rễ; cùng Lúc tia nắng khía cạnh ttách chiếu xuống với nấu nung nó, thì nó sẽ héo khô đi“ (An Ma 32:38).
“And thus, if ye will not nourish the word, looking forward with an eye of faith khổng lồ the fruit thereof, ye can never pluck of the fruit of the tree of life.
“Và điều này, ví như các người ko Chịu đựng nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, ko mong đợi với bé đôi mắt của đức tin về đông đảo thành quả đó của nó, thì những tín đồ đang chẳng lúc nào hái được quả của cây sự sống.

Xem thêm: Banners & Signs Unicorn Blue Pennant Banner Birthday Flags The Honor Shop Pink Flag Banner Super Hero Princess Wool Flag Bunting Party Paper & Party Supplies


His words live sầu on in the leadership of President Monson và in all of us as we qualify to lớn have the power of a Lehi và a Nephi to nourish with the good word of God.
Những lời của ông liên tục vào nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ Tịch Monson với trong toàn bộ chúng ta Khi chúng ta kết đúc đủ điều kiện để sở hữu được quyền lực của một tín đồ y như Lê Hi và Nê Phi nhằm nuôi dưỡng lời nói xuất sắc lành của Thượng Đế.
Chúng ta phải những nhóm túc số nhằm mang đến sự nuôi dưỡng ở trong linh cho các tín hữu vào trong ngày Chủ Nhật cũng như giao hàng.
Just as we need food to lớn nourish our physical bodies, our spirits & souls will be replenished và strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets.
Cũng nhỏng chúng ta yêu cầu thức ăn uống để nuôi dưỡng khung người, niềm tin và trung khu hồn của chúng ta sẽ được bổ sung cùng củng nắm bằng cách nuôi dưỡng hầu như lời của Đấng Ky Tô nlỗi trong các bài hjwitteveen.comết của những vị tiên tri.
9 This faithful slave sầu class has been using the Watch Tower Bible & Tract Society lớn prohjwitteveen.comde spiritual nourishment for all of Jehovah’s Witnesses.
9 Lớp fan nô lệ trung tín này đang sử dụng Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) để cung cấp đồ ăn linh nghiệm mang lại hết thảy Nhân-hội chứng Giê-hô-va.
Add diligently nourish to your “How to receive and strengthen a testimony” scripture study journal các mục.
Thêm nuôi dưỡng một phương pháp chuyên cầnvào phiên bản liệt kê ′′Làm ráng làm sao để nhận ra cùng củng cầm một hội chứng ngôn′′ trong nhật cam kết ghi chnghiền bài toán học tập thánh tlỗi của những em.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions khổng lồ vị good, enlightenment—sometimes in the khung of tiny seeds of thoughts which if reverenced and nourished can grow into lớn spiritual redwoods.
Những câu vấn đáp của Thượng Đế cho bằng tiếng nói của một dân tộc bé dại dịu êm ái—đầy đủ cảm nghĩ an toàn hoặc an ủi, các ấn tượng để triển khai điều thiện nay, sự soi sáng—đôi khi dưới bề ngoài của rất nhiều ý suy nghĩ có thể nhỏ dại nhặt giống như phân tử tương tự, tuy nhiên rất có thể tăng trưởng rất nhiều nếu như được suy ngẫm với kính trọng.
In His great sertháng on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal và eternal nourishment.
Trong bài bác giảng tuyệt vời và hoàn hảo nhất của Ngài về bánh của sự hjwitteveen.comệc sinh sống, Chúa Giê Su giải thích sự trái ngược giữa thức ăn hữu khử với lâu dài.
Hay các bạn vui ưng ý dành ngày giờ để tận thưởng phần nhiều bữa tiệc linh nghiệm phần nhiều đặn cùng vừa đủ hóa học dinh dưỡng?
(The Amplified Bible) It is hard khổng lồ imagine that a mother would forget to lớn nourish và care for her nursing child.
8 So he got up và ate và drank, & in the strength of that nourishment he went on for 40 days và 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God.
8 Vậy, ông dậy với nhà hàng siêu thị. Nhờ thức ăn đó, ông có sức đi 40 ngày và 40 đêm mang lại núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *