Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm cùng Brandon prúc trách.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE and A WORKAHOLIC.

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems khổng lồ delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come to this place, but when they’re here, they often see their friends và relish the conversation with them.

Quán cà phê từ bây giờ đông không bình thường. Giới trẻ tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng cười ngôn ngữ vang mọi nơi; người nào cũng vui mê thích size cảnh thoải mái và dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan cùng Mike cũng vậy. Họ ít khi đến phía trên nhưng mà khi ở đây thì họ gặp chúng ta và chuyện trò hết sức vui.

MIKE: It’s good lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc đa số tín đồ xung quanh bản thân thú vui, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed và seems lớn be carekhông tính tiền. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy rảnh rỗi cùng có vẻ ko lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng thừa kế mọi cơ hội cố này, lâu lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô dùng trường đoản cú new, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng kia. Tôi vừa học được từ bỏ này Lúc tôi đọc một chuyện tối ngày qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “song khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to lớn this coffee-siêu thị. When was the last time we were here, bởi you remember?

Cô vừa nói thỉnh thoảng bọn họ tới tiệm coffe này. Lần chót ta tới đấy là hồi làm sao, cô tất cả nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I rethành viên we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here khổng lồ rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies.

Ồ, đó là Cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi bán buôn, cài tương đối nhiều do gồm buôn bán giá xuất sắc. Mình nghỉ ngơi tại phía trên để uống cafe với ăn uống bánh hạnh nhân tôi siêu mê thích.

MIKE: I rethành viên now. You have sầu such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô gồm trí nhớ tốt vượt, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta mới tới đây, không nhiều nhỏng ta mong mỏi.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have sầu time khổng lồ relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Tại trên đây đáng yêu và dễ thương vượt. Chúng bản thân bận, nhưng sau kỳ thi, đang có nhiều thời giờ ở hơn.

MIKE: Don’t forget we have sầu jobs this summer. You’re khổng lồ be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going khổng lồ intern at the ngân hàng. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta gồm câu hỏi làm mùa hè này. Cô sẽ bán sản phẩm cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự nghỉ ngơi ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have sầu lớn stand up all the time. I’ll have to sit down & relax at break time.

Đúng. Tôi khôn cùng mừng có câu hỏi sinh hoạt hãng Macy’s. Công Việc của fan bán hàng ko nên các sức lực, tuy thế tôi đã đề xuất đứng suốt cả ngày. Tôi vẫn buộc phải ngồi cùng làm việc vào giờ đồng hồ nghỉ.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "Now" Và " At Present Là Gì, At Present Là Gì

MIKE: That’s right. I’ll have to lớn work hard at the bank, too. Both of us need to lớn get experience in the workforce và we also need khổng lồ build up our cash savings.

Đúng rứa. Tôi cũng sẽ buộc phải làm việc các làm việc ngân hàng. Cả nhì họ cần tay nghề làm việc, bản thân cũng cần được nhằm dành thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school and then at work. What do you Call a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn suy nghĩ mang lại thao tác làm việc. Anh lo việc học ở trường, rồi việc làm. Một người thao tác làm việc nhiều quá Call là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này tuyệt thất thoát. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. và often gets drunk. He’s addicted to alcoholic drinks.

Một alcoholic là bạn uống rượu vang, bia, rượu to gan lớn mật, v.v... các vượt và hay bị say sưa. Hắn là một bạn nghiện tại rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to see you hanging around with a drink in your hvà, doing nothing.

May thừa, anh không hẳn là fan nghiện rượu. Tôi không thích thấy anh la cà chũm ly rượu trong tay, ko làm việc gì không còn.

MIKE: I wouldn’t bởi that, you know me!

Tôi không lúc nào có tác dụng nắm. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh chưa hẳn là 1 trong những anh nghiện rượu, cơ mà anh là anh nghiện thao tác. Anh làm việc cả ngày, không nghỉ ngơi luôn luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khổng lồ work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là bạn nghiện nay rượu, nhưng cũng ko là bạn nghiện tại có tác dụng. Tôi còn mong làm nhiều hơn. Tôi nghĩ về tôi tương đối chây lười.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard lớn catch up with you.

Mike, anh xuất sắc lắm. Anh chuyên học tập chăm có tác dụng. Tôi thấy cực nhọc phân bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là người hùng của cô! Tôi ước nào đấy là sự việc thực! Chính thực ra tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee and this fun place.

Sau này, tôi vẫn hỏi thêm anh về từ “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ đồng hồ bản thân hưởng thụ coffe ngon cùng nơi mừng cuống này nhé.

Hôm ni chúng ta vừa học tập hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI và A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *