Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hjwitteveen.com.

Bạn đang xem: Overview là gì

Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


provide/give/offer an overview of sth This chart provides an overview of sales for the past six months.
A brief overview of the status of radiation oncology in developing countries will be presented in order to locate the study.
The final chapter gives an inspiring overview of the complex problems surrounding market and non-market economic organisation.
Nevertheless, there are good reasons for optimism in writing an overview of retìm kiếm on teaching reading.
Section 2 begins with an overview of the theoretical challenge, and then presents a category-theoretic framework for deriving transition systems.
It is a valuable study, both as an overview of this important but neglected period, và as a tool for future researchers.
The book has three parts : a brief introduction and a useful overview of succeeding chapters by the editors.
Combined with the lachồng of an overview or comtháng examples this makes it quite difficult to compare the four languages.
This brief overview demonstrates that there is no tradition of working with older people on housing design và management issues.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.

overview

Các tự hay được sử dụng cùng rất overview.

Xem thêm: ' Reciprocal Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính


A brief overview of the status of radiation oncology in developing countries will be presented in order to locate the study.
Although the survey methodology is useful in providing a broad overview, further in-depth study of some of the findings would be useful.
This might make the book too comprehensive sầu as a textbook but would provide an almost complete overview of the subject for the undergraduate students.
Những ví dụ này từ bỏ hjwitteveen.com English Corpus cùng tự các mối cung cấp bên trên website. Tất cả hồ hết chủ kiến trong những ví dụ ko thể hiện chủ ý của các chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press giỏi của bạn cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *