a piece of soft, thick cloth or rubber, used to protect a part of the body, give shape to something, or clean something:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hjwitteveen.com.

Bạn đang xem: Pads là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chafing Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chafing Trong Tiếng Việt


a number of pieces of paper that have been fastened together along one side, used for writing or drawing on:
to put pieces of soft material in something to make it soft, give it a different shape, or protect what is inside:
a number of sheets of paper glued along one edge so that they can be easily carried about together but separated as needed:
a flat piece of soft material used to protect a surface, to prevent injury to a person, or to give a fuller shape to clothing:
a number of pieces of paper that have been fastened together along one side, and used for writing or drawing on:
She accused those who advertise tobacco of padding their bank accounts by selling the health and future of our young people.
pad sth with sth The scheme involved padding customers" long-distance phone bills with fake charges.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *