Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự hjwitteveen.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Petal là gì

A flower is an igiảm giá metaphor for this: for it withers, scattering its petals, just when we find it to lớn have attained its optimum beauty.
There is a space or absence between any two petals that symbolizes the ontological difference between determinate entities.
Instead, they must avoid absorbing words, pictures, and ideas that will transform them inkhổng lồ the "crushed petals" or dead leaves of fallen womanhood.
The female flower has five sầu, thick and leathery orange/red petals that open khổng lồ up lớn one meter in diameter.
The two populations are compared to see if the lengths of flower petals in the two populations are significantly different.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả ý kiến của những biên tập viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Net Realizable Value ( Nrv Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *