Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện tại diệnto lớn be present at...

Bạn đang xem: Presented là gì

: xuất hiện ngơi nghỉ...lớn be present to lớn the mind: hiển thị trong trí hiện nay, ngày nay, bây giờ, nay, nàypresent boundaries: con đường nhãi ranh giới hiện tạithe present volume: cuốn sách này (ngữ điệu học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị góp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong khi hoảng loạn khó khăn danh từ bây chừ, bây chừ, hiện thời, hiện nay, lúc này, bây giờat present: bây chừ, hiện thời, thời điểm nàyfor the present: vào bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(chơi cợt) tài liệu này, bốn liệu nàyby these presents: bởi số đông tư liệu này (ngữ điệu học) thời hiện tại danh từ qua biếu, đồ dùng khuyến mãi ngay, bộ quà tặng kèm theo phẩmkhổng lồ make somebody toàn thân a present of something: biếu ai cái gì, Tặng Ngay ai loại gì danh từ tư nắm giơ súng ngắm tư ráng bồng súng chào nước ngoài rượu cồn từ chỉ dẫn, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường vừa lòng này lộ ra một trong những nặng nề khăn chuyển, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưlớn present a petition: đưa một phiên bản loài kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền tỏ bày, trình diễn, biểu thịkhổng lồ present the question very cleary: trình diễn sự việc một bí quyết rất rõ ràng diễn đạt (một vsinh hoạt kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, xuất hiện, biểu thị ralớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra trong trí óc tôi giới thiệu (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết loài kiến, chuyển (ai) vào bệ kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được đưa vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục nhằm quản lý xứ đọng đạo) biếu Tặng Kèm (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàolớn present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Garena Free Fire Redeem Codes: List Of Free Rewards In Ob28 Version

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative sầu of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extkết thúc give grant h& over offer submit tenderant.: absent future past
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *