PTC Sites là một trong những lịch trình kiếm chi phí online tốt nhất có thể, khi nhưng chúng ta có thể dễ dãi tìm kiếm được tiền nhưng mà không nhất thiết phải chi tiêu sale, bạn chỉ việc năng lực thao tác làm việc đó là đăng nhtràn vào thông tin tài khoản với click vào hàng nghìn quảng bá để kiếm chi phí cho mỗi lượt cliông chồng kia.Quý Khách đang xem: Ptc là gì

Bạn đang xem: Ptc là gì

*

*

Membership TypeMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimeReferral LimitStandardFree4$0.001$0.005$2.00instant30+
LogiPTC.com

*

Membership TypeMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimeReferral Limit
MemberFree5$0.0110%$5.007 Bus. daysNo-Limit
Heedyou.com

*

Membership TypeMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimeReferral Limit
DefaultFree10$0.00125%$1.0010 Bus daysUnlimited
Innocurrent.com

*

Xem thêm: Les Là Gì - Đặc Điểm Của Les

Membership TypeMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimeReferral Limit
MemberFree15$0.01120%$5.006 Bus. daysNo-Limit
Ayuwage.com

Membership TypeMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimeReferral Limit
MemberFree10$0.00510%$5.005 Bus. daysNo-Limit
Btcclicks.com

Online SinceMembership CostAds per dayPer ClickRef ClickMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
April 2013Free20+0.001 mBTC50%0.1mBTCinstantBitcoin
Bitsforclicks.com

Online SinceMembership CostAds per dayPer ClickRef. RateMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
Febrary 2012Free30+0.001 to lớn 0.006 mBTC10% lớn 20%0.15mBTCWeeklyBitcoin
Bitptc.com

Online SinceMembership CostAds per dayPer ClickRef. RateMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
February 2014Free30+0.001 mBTC50%NoneinstantFaucetbox
Bitvisitor.com

Online SinceMembership CostAds per dayPer ClickRef. RateMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
June 2012Free30+0.008 mBTC50%NoneinstantBitcoin
Refbit.net

Online SinceMembership CostAds per dayPer ClickRef. RateMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
December 2014Free10+0.001 mBTC10% to lớn 20%0.12mBTCWeeklyBitcoin
Coinhd.com

Online SinceSite TypeMinimum PayoutPayout TimePayment Methods
August 2012Watch VideoNo Min.InstantBitcoin
Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *