Answer4 hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 1
*

Hiện nay mình thấy tại các công ty có chuyên viên Consultant nhưng thực chất mình thấy họ cũng đang làm công việc của người Sales. Vậy Consultant và Sales có phải là một ko?


Answer4 hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 1
*
hjwitteveen.com Most Active Contributor

thật ra, sự khác đến từ "sản phẩm" của từng đối tượng mà làm cho Consultant và Sale khác nhau 

Một số sản phẩm có độ khó, chào hàng đòi hỏi người có chuyên môn nghiệp vụ rất cao, ví dụ như sản phẩm kỹ thuật Y tế, các modun ERP cho doanh nghiệp....Ở những sản phẩm như vậy thì trước khi công ty muốn bán được họ cần có một đội ngũ "tư vấn" viên chuyên nghiệp làm cho khách hành hiểu rõ được bản chất của vấn đề, điều họ mong muốn, đưa cho họ lựa chọn chính xác nhất vì hầu hết khách hàng tìm kiếm đến những sản phẩm như vầy bản thân họ cũng ko hiểu hết 100% cái mà nó đem lại. Một anh sale hàng nhu yếu phẩm cho dù có bao nhiêu năm kinh nghiệm đi nữa cũng ko thể nào làm được 1 người consultant những mặt hàng đặc thù đòi hỏi kiến thức chuyên môn ( thậm chí phải từng là kỹ sư ngành đó)

anw, Sale giống như rất rộng lớn, một consultant cũng là 1 sale, điều đó ko sai. Nhất là với cơ chế cắt giảm nhân viên, 1 nhân viên kiêm nhiệm nhiều vị trí như nền kinh tế đang khó khăn hiện nay. Thêm vào đó, thật ra có rất nhiều vụ trí tuyển dụng đăng hẳn là: tuyển Sales consultant ^^


hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j 2 hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZb5uFneDh
hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlpaZ5qVm6xtg..

Bạn đang xem: Sales consultant là gì


*

Điều quan trọng cuối cùng là phụ thuộc vào bản chất của tổ chức/ sản phẩm/ dịch vụ và quy định cơ cấu của tổ chức đó

Ví dụ ở 1 số công ty consultant là vị trí đầu vào làm công việc chuyên môn như headhunt/ market research/ analysis vân vân. Ở một số công ty khác, đặc biệt là các công ty tư vấn lớn, consultant là một chức danh chỉ cho người có kinh nghiệm, thực hiện quản lý các dự án lớn/ phức tạp có thể có tương tác với khách hàng.

Tùy công ty mà định nghĩa consultant của họ là như thế nào, muốn hiểu rõ phải xem JD của họ.


hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j 1 hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZcZuFneDh
hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcnJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxscJpnVm6xtg..
*

 Có thể hiểu Consultant and Sale khác biệt ở chổ. Sale đơn giản là bán hàng còn consultant là tôi chỉ cho bạn tại sao,ở đâu và như thế nào bạn mua được những sản phẩm phù hợp.

Đặc điểm: Consultant có phải có kiến thức rộng và chuyên sâu vào lĩnh vực họ tham gia.

Tôi đồng ý với quan điểm tùy theo qui mô công ty , tính chất ngành nghề, sản phẩm mà consultant có ý nghĩa quan trọng khác nhau.

Nhìn chung, consultant tốt là những người nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, rành chuyên môn và quan trọng nữa để trở thành consutalt xuất sắc thì hiểu được khách hàng cần gì và có the đáp ứng được điều đó ntn.

Xem thêm: Trong "Boy In Luv Là Gì ?

Consutalt có thể trở thành Sale những Sale chưa chắc trở thành Consultant.

Người ta sẽ tin tưởng consultant hơn là Sale.

Chính xác 2 từ này mang ý nghĩa ở chỗ: Consultant có vẻ khách quan còn Sale có vẻ chủ quan trong ý chí.


hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZcpiFneDh
hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZrbptoVm6xtg..
*

Consultant = bán hàng gián tiếp, gợi ý, dẫn đường đến một món hàng mà công ty có, sau đó chỉ ra saleman phụ trách nhóm hàng này cho khách hàng. Hàng có thể là vật chất hoặc phi vật chất (như dịch vụ). Nếu anh/chị này bảo" Quí công ty cần mua món (hay gói dịch vụ) này vui lòng liên hệ em, em sẽ cung cấp giá... và..." thì anh /chị này làm cả 2 việc như Nhu Nguyen nêu ạh

Thân 


hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZcpqFneDh
hZWYmJllkW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsbJ5nVm6xtg..
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *