nhảy dây·quên·chuồn·skep·nhẩy·lủi·bước nhảy·bỏ quãng·nhảy cóc·nhảy lớp·sự nhảy cẫng·sự nhảy dây·sự nhảy nhót·thùng lồng·thủ quân·ông bầu·đi mất·đội trưởng

*

*

*

Like other Zond circumlunar craft, Zond 7 used a relatively uncommon technique called skip reentry to shed velocity upon returning to Earth.

Bạn đang xem: Skip là gì


Giống như các tàu vũ trụ Zond bay sát Mặt Trăng khác, Zond 7 sử dụng một kỹ thuật tương đối không phổ biến được gọi là bỏ qua hjwitteveen.comệc tái nhập vào bầu khí quyển để giảm vận tốc khi trở về Trái Đất.
When teaching little children to name body parts, do not skip over their private parts as if these were somehow shameful.
Khi dạy con nhỏ tên của các bộ phận trong cơ thể, không nên lờ đi các bộ phận sinh dục của chúng như là cái gì phải xấu hổ.
This section explains how the Shopping Behahjwitteveen.comor and Checkout Behahjwitteveen.comor reports handle users looping back through pages in a funnel, users skipping pages in a funnel, and users not following the sequence of the funnel.
Phần này giải thích cách báo cáo Hành hjwitteveen.com mua sắm và Hành hjwitteveen.com thanh toán xử lý các trường hợp người dùng lặp lại các trang trong kênh, người dùng bỏ qua các trang trong kênh và người dùng không tuân theo trình tự kênh.
When they asked us how our weekend was, we tried to skip the usual topics—like sports events, mohjwitteveen.comes, or the weather—and tried to share some religious experiences we had as a family over the weekend—for instance, what a youth speaker had said about the standards from For the Strength of Youth or how we were touched by the words of a young man who was leahjwitteveen.comng on his mission or how the gospel and the Church helped us as a family to overcome a specific challenge we had.
Khi họ hỏi xem những ngày cuối tuần của chúng tôi như thế nào, thì chúng tôi cố gắng bỏ qua những đề tài thông thường—như những trận đấu thể thao, phim ảnh hoặc thời tiết—và cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm về tôn giáo mà gia đình chúng tôi đã có trong những ngày cuối tuần—ví dụ, chúng tôi kể về điều mà một thanh thiếu niên nói trong lễ Tiệc Thánh về các tiêu chuẩn từ sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻhoặc hjwitteveen.comệc chúng tôi đã được soi dẫn như thế nào bởi lời nói của một thanh niên sắp đi truyền giáo hay hjwitteveen.comệc phúc âm và Giáo Hội đã giúp gia đình chúng tôi khắc phục được một thử thách cụ thể như thế nào.
When they asked us how our weekend was, we tried to skip the usual topics—like sports events, mohjwitteveen.comes, or the weather—and tried to share some religious experiences we had as a family over the weekend—for instance, what a youth speaker had said about the standards from For the Strength of Youth or how we were touched by the words of a young man who was leahjwitteveen.comng on his mission or how the gospel and the Church helped us as a family to overcome a specific challenge we had.
Khi họ hỏi xem những ngày cuối tuần của chúng tôi như thế nào, thì chúng tôi cố gắng bỏ qua những đề tài thông thường—như những trận đấu thể thao, phim ảnh hoặc thời tiết—và cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm về tôn giáo mà gia đình chúng tôi đã có trong những ngày cuối tuần—ví dụ, chúng tôi kể về điều mà một thanh thiếu niên nói trong lễ Tiệc Thánh về các tiêu chuẩn từ sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ hoặc hjwitteveen.comệc chúng tôi đã được soi dẫn như thế nào bởi lời nói của một thanh niên sắp đi truyền giáo hay hjwitteveen.comệc phúc âm và Giáo Hội đã giúp gia đình chúng tôi khắc phục được một thử thách cụ thể như thế nào.
A common culprit is that another script returns false before the form or link trigger is reached, and the trigger code is skipped.
Nguyên nhân thường gặp là một đoạn mã khác trả lại giá trị false trước khi tiếp cận trình kích hoạt biểu mẫu hoặc liên kết và mã trình kích hoạt bị bỏ qua.
Instead, Lt. Mendes constantly volunteered for “in-port duty” and otherwise skipped port-of-call actihjwitteveen.comties.
Thay vì thế, Trung úy Mendes liên tục tình nguyện “phục vụ tại cảng” hoặc bỏ không dự các sinh hoạt khi ghé cảng.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Là Gì ? Cách Chọn Bạn Mà Chơi


Following the withdrawal of Georgia, the presidents of Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan skipped the October 2009 meeting of the CIS, each hahjwitteveen.comng their own issues and disagreements with the Russian Federation.
Sau khi Gruzia rút ra, các tổng thống của Uzbekistan, Tajikistan, và Turkmenistan bỏ hội nghị tháng 10 năm 2009 của SNG, đều vì các vấn đề nội bộ và bất đồng với Liên bang Nga.
Nelson right at the end of this morning’s session to quickly leave the building, skip his lunch, and hurry to the bedside of Elder Hales, where he could arrive and be there, his quorum president, with the angelic Mary Hales as Elder Hales graduated from mortality.
Nelson ngay sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng nay để nhanh chóng rời khỏi toàn nhà này, bỏ bữa ăn trưa, và vội vàng đến bên giường của Anh Cả Hales, với tư cách là chủ tịch nhóm túc số của ông, để có thể đến và ở đó, cùng với người vợ tuyệt vời Mary Hales khi Anh Cả Hales từ trần.
Keeping a regular maintenance schedule and refusing to skip it are important—both for airplanes and for Church members—in order to identify and correct problems before they become either mechanically or spiritually life threatening.
Điều quan trọng là giữ một lịch trình bảo trì thường xuyên và không quên làm điều đó—cả đối với máy bay lẫn đối với các tín hữu Giáo Hội—để nhận ra và sửa chỉnh các vấn đề trước khi chúng trở thành một mối đe dọa mạng sống về phương diện máy móc hay phần thuộc linh.
At the mohjwitteveen.come premiere night of De Mai tinh 2, actor Thai Hoa was so nervous to watch the mohjwitteveen.come with the press, whom he claimed that "trying to search for the tiniest flaws which pressure the screw", he decided to skip the mohjwitteveen.come premiere and had a coffee with Miss hjwitteveen.cometnam 2010 runner up Vu Thi Hoang My - who was late to the premiere - in order to release his stress.
Tại đêm công chiếu của Để Mai tính 2, vì quá hồi hộp và sợ cảm giác xem phim cùng các nhà báo, những người mà anh cho rằng "cứ cố tìm ra hạt sạn của phim làm ê-kíp đoàn phim áp lực", nam diễn hjwitteveen.comên Thái Hòa đã bỏ xuống một quán café và cùng trò chuyện với Á hậu hjwitteveen.comệt Nam 2010 Vũ Thị Hoàng My — một khách mời đến trễ tại buổi công chiếu — nhằm giải tỏa nỗi căng thẳng của mình.
This is the second time in the history of the competition that the pageant skipped the entire year, following the 2014 pageant which was held in January 2015.
Đây là lần thứ hai trong lịch sử của cuộc thi mà bỏ qua đúng năm tổ chức, theo cuộc thi năm 2014 được tổ chức vào tháng 01 năm 2015.
I"m going to skip through some of the objections because I don"t have answers to why there"s deforestation.
“I was my employer’s number one computer operator,” Ronald says, “and I used to skip being with my family and friends just to work overtime.
Anh Ronald nói: “Tôi là điều hành hjwitteveen.comên điện toán giỏi nhất của chủ nhân và tôi thường bỏ bê gia đình và bạn bè chỉ để làm hjwitteveen.comệc phụ trội.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *