TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT - HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN GIẢN NHẤT

một phần của tư liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THIẾU HỤT VỀ BẰNG CHỨNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT BỆNH TIM MẠCH TẠI VIỆT nam TỪ 2013 2017 (Trang 34 -38 )

Tổng quan hệ thống là một phương thức đánh giá chỉ tài liệu thực hiện cácphương pháp có hệ thống để tích lũy dữ liệu sản phẩm công nghệ cấp, đánh giá phê bìnhnghiên cứu với tổng hợp những phát hiện nay định tính hoặc định lượng <47>. Đánhgiá có khối hệ thống hình thành các thắc mắc nghiên cứu tất cả phạm vi rộng hoặc hẹp,đồng thời xác định và tổng vừa lòng các phân tích liên quan liêu trực sau đó câu hỏiđánh giá hệ thống. <48> Chúng có phong cách thiết kế để hỗ trợ một bạn dạng tóm tắt đầyđủ về các minh chứng hiện tại có liên quan đến một câu hỏi nghiên cứu vớt . Đánhgiá có hệ thống các nghiên cứu ngẫu nhiên tất cả đối hội chứng là chìa khóa để thựchành y học tập dựa trên bằng chứng , <49> và review các phân tích hiện tạithường cấp tốc hơn với rẻ rộng so với hợp tác vào nghiên cứu mới.

Bước đầu tiên trong vấn đề thực hiện review có hệ thống là tạo nên mộtcâu hỏi có cấu trúc để giải đáp đánh giá. <50> cách thứ nhì là thực hiện tìmkiếm kỹ lưỡng những tài liệu cho các sách vở liên quan. Phần phương phápluận của tổng quan hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ các cơ sở dữ liệu và chỉ mục tríchdẫn đã được tìm tìm như website of Science , Embase với Pub
Med và ngẫu nhiên tạpchí cá nhân đã được tìm kiếm kiếm. Việc tìm kiếm kiếm các cơ sở dữ liệu không giống nhau làmột vết hiệu của các thử nghiệm lâm sàng.

Bạn đang xem: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Các tiêu đề với tóm tắt của các bài viết được review và soát sổ theo các tiêuchí được khẳng định trước về tính chất đủ đk và nấc độ phù hợp để chế tạo ra thànhmột bộ tài liệu hệ thống. Cỗ dữ liệu này còn có sự liên quan chặt chẽ với vấn đề

để review khách quan tiền về unique phương pháp bằng cách sử dụng cácphương pháp cân xứng với Mục báo cáo ưu tiên mang đến Đánh giá hệ thống và
Phân tích tổng vừa lòng (PRISMA) <51> hoặc các tiêu chuẩn chất lượng cao của
Cochrane. <52>

Bảng 2: hạng mục PRISMA

Mục / chủ thể # Danh sách kiểm tra

TIÊU ĐỀ

Tiêu đề 1 Xác định báo cáo là một review có hệ thống, so sánh tổng phù hợp hoặc cả hai.

TÓM TẲT

Tóm tắt cấu trúc 2

Cung cấp cho một bản tóm tắt có kết cấu bao gồm, như: đặt vấn đề; mục tiêu; nguồn dữ liệu; những tiêu chí nghiên cứu và phân tích đủ điều kiện, fan tham gia và canthiệp; phương pháp nghiên cứu đánh giá và tổng hợp; các kết quả; hạn chế; kết luận và ý nghĩa sâu sắc của phần nhiều phát hiện quan trọng; số đăng ký xem xét cóhệ thống.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cơ sở giải thích 3 tế bào tả tại sao để coi xét trong bối cảnh của các nội dung đã biết.

Mục tiêu 4

Cung cấp cho một tuyên bố rõ ràng về các thắc mắc đang được xử lý với sự tham khảo cho những người tham gia, can thiệp, so sánh, kết quả và thi công nghiên cứu vớt (PICOS).

PHƯƠNG PHÁP

Giao thức và

đăng ký 5

Cho biết nếu một giao thức xem xét tồn tại, trường hợp và chỗ nó hoàn toàn có thể được truy vấn (ví dụ: địa chỉ cửa hàng Web) và, nếu như có, đưa tin đăng ký bao hàm số đăng ký.

Đủ tiêu chuẩn 6

Chỉ định các điểm sáng nghiên cứu vãn (ví dụ: PICOS, thời lượng theo dõi) và đặc điểm báo cáo (ví dụ: năm được xem như xét, ngôn ngữ, trạng thái xuất bản) được sử dụng làm tiêu chí để đầy đủ điều kiện, chỉ dẫn lý do.

Nguồn thông tin 7 tế bào tả tất cả các nguồn thông tin (ví dụ: cơ sở tài liệu có ngày công bố, contact với các tác trả nghiên

cứu để khẳng định các nghiên cứu bổ sung) trong search kiếm cùng ngày tra cứu kiếm cuối cùng.

Tìm tìm 8

Trình bày chiến lược tìm kiếm năng lượng điện tử không thiếu cho tối thiểu một cơ sở dữ liệu, bao gồm mọi số lượng giới hạn được sử dụng, có thể lặp lại.

Lựa chọn

nghiên cứu giúp 9

Nêu quá trình lựa chọn các nghiên cứu và phân tích (nghĩa là sàng lọc, đủ điều kiện, được gửi vào tổng quan hệ thống và, nếu bao gồm thể, được bao hàm trong so với tổng hợp).

Quy trình thu

thập dữ liệu 10

Mô tả phương thức trích xuất tài liệu từ các report (ví dụ: những mẫu được thí điểm, độc lập, trùng lặp) và ngẫu nhiên quy trình nào để đưa và xác thực dữ liệu từ những nhà điều tra.

Các mục dữ liệu 11

Liệt kê và khẳng định tất cả các biến mà dữ liệu đượctìm kiếm (ví dụ: PICOS, mối cung cấp tài trợ) và hồ hết giả định và dễ dàng hóa được thực hiện.

Nguy cơ sailệch trongnghiên cứu giúp cá

nhân

12

Mô tả các cách thức được áp dụng để review rủi ro lệch lạc của các phân tích riêng lẻ (bao tất cả cả thông số kỹ thuật về vấn đề liệu điều đó được thực hiện ở cấp cho độ nghiên cứu hay kết quả) và biện pháp sử dụng thông tin này trong bất kỳ tổng hợp dữ liệu nào.

Các biện pháp

tóm tắt 13

Nêu các biện pháp nắm tắt chủ yếu (ví dụ: xác suất rủi ro,chênh lệch về phương tiện).

Tổng đúng theo kết

quả 14

Mô tả các phương pháp xử lý tài liệu và kết hợp các tác dụng nghiên cứu, trường hợp được thực hiện, bao hàm các biện pháp về tính đồng bộ (ví dụ: I2) cho mỗi phân tích tổng hợp.

Nguy cơ sailệch giữa các

nghiên cứu

15

Chỉ định mọi review về rủi ro ro lệch lạc có thể ảnh hưởng đến bằng chứng tích lũy (ví dụ: sai lệch xuất bản, report chọn lọc trong số nghiên cứu).Phân tích bổ

sung 16

Mô tả các phương thức phân tích bổ sung cập nhật (ví dụ: đối chiếu độ nhạy bén hoặc phân nhóm, hồi quy meta), ví như được thực hiện, chỉ ra loại nào được chỉ định và hướng dẫn trước.

KẾT QUẢ

Lựa chọn nghiêncứu

17 Đưa ra số lượng nghiên cứu được sàng lọc, đánh giá đủ đk và được đưa vào tổng quan, cùng với lýdo loại trừ ở mỗi giai đoạn, lý tưởng nhất là cùng với sơ

đồ quy trình.Đặc điểm

nghiên cứu vớt 18

Đối với mỗi nghiên cứu, các điểm lưu ý hiện tại mà dữ liệu được trích xuất (ví dụ: kích thước nghiên cứu, PICOS, thời gian theo dõi) và cung ứng các trích dẫn.

Nguy cơ không đúng lệchtrong những nghiên

cứu

19

Trình bày dữ liệu về nguy cơ rơi lệch của từng nghiên cứu và, giả dụ có, ngẫu nhiên đánh giá bán mức độ kết quả nào (xem mục 12).

Kết trái nghiêncứu cá thể 20

Đối với toàn bộ các hiệu quả được xem xét (lợi ích hoặc tác hại), hiện tại tại, cho mỗi nghiên cứu: (a) tài liệu tóm tắt dễ dàng và đơn giản cho từng team can thiệp (b) cầu tính hiệu quả và khoảng tin cậy, lý tưởng với lô rừng.

Tổng phù hợp kết

quả 21

Kết quả lúc này của từng đối chiếu tổng thích hợp được thực hiện, bao hàm khoảng tin tưởng và thống kê giám sát tính độc nhất quán.

Nguy cơ không đúng lệchgiữa những nghiên

cứu

22

Trình bày kết quả của ngẫu nhiên đánh giá nào về nguy cơ xô lệch giữa các phân tích (xem Mục 15).

Phân tích bổ

sung 23

Đưa ra tác dụng của các phân tích bửa sung, trường hợp được triển khai (ví dụ: đối chiếu độ nhạy bén hoặc phân nhóm, hồi quy meta ).

BÀN LUẬN

Tóm tắt bằng

chứng 24

Tóm tắt phần lớn phát hiện chính bao hàm sức táo tợn của minh chứng cho từng tác dụng chính; xem xét nút độ cân xứng của chúng ta với các nhóm thiết yếu (ví dụ:nhà hỗ trợ dịch vụ chăm lo sức khỏe, người tiêu dùng và bên hoạch định thiết yếu sách).

Hạn chế 25

Thảo luận về những hạn chế ở cấp cho độ nghiên cứu và phân tích và tác dụng (ví dụ: nguy cơ tiềm ẩn sai lệch) với ở cung cấp độ nhận xét (ví dụ: truy xuất không khá đầy đủ các nghiên cứu đã xác định, báo cáo sai lệch).

Kết luận 26

Cung cung cấp một giải thích chung về các hiệu quả trong bối cảnh của những bằng hội chứng khác, và ý nghĩa cho nghiên cứu trong tương lai.

KINH PHÍ

Kinh chi phí 27

Mô tả các nguồn tài trợ cho reviews có khối hệ thống và hỗ trợ khác (ví dụ: cung ứng dữ liệu); vai trò của những nhà tài trợ cho vấn đề xem xét gồm hệ thống.

Tổng quan hệ thống sử dụng cách tiếp cận một cách khách quan và sáng tỏ đểtổng phù hợp nghiên cứu, với mục đích giảm thiểu sai lệch. Mặc dù nhiều đánhgiá có khối hệ thống dựa trên phân tích tổng đúng theo định lượng rõ ràng của tài liệu cósẵn, nhưng cũng có thể có những đánh giá định tính tuân hành các tiêu chuẩn để thuthập, so sánh và báo cáo bằng chứng. <53> Tuyên ba PRISMA <54> đề xuấtmột cách chuẩn hóa nhằm đảm bảo report minh bạch và vừa đủ các review cóhệ thống, cùng hiện được yêu ước cho loại nghiên cứu và phân tích này của rộng 170 tập san ytế trên toàn vậy giới.<55>

Nghiên cứu tổng quan khối hệ thống không cần lúc nào cũng sử dụng cáckỹ thuật thống kê ( so sánh tổng hợp) để phối kết hợp các tác dụng của các nghiêncứu đủ đk hoặc tối thiểu là thực hiện tính điểm của những mức độ bằngchứng tùy ở trong vào phương thức được sử dụng. Một người đánh giá bổ sungcó thể được hỗ trợ tư vấn để giải quyết bất kỳ sự khác hoàn toàn về điểm giữa nhữngngười xếp loại.<56> Đánh giá hệ thống thường được áp dụng trong bối cảnhnghiên cứu giúp y sinh hoặc chăm lo sức khỏe, dẫu vậy nó rất có thể được áp dụngtrong bất kỳ lĩnh vực phân tích nào.


1 phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THIẾU HỤT VỀ BẰNG CHỨNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT BỆNH TIM MẠCH TẠI VIỆT nam TỪ 2013 2017 (Trang 34 -38 )
Literature review là gì và biện pháp viết Literature reviews như cố nào là câu hỏi mà nhiều sinh viên đặt ra. Ở bài viết này, tác giả sẽ cung ứng một cái nhìn tổng quan và trọn vẹn về hành trình viết một Literature review.
*

Key Takeaways:

Literature đánh giá phần tổng hợp các tài liệu nghiên cứu và phân tích khoa học tập về một nhà đề ví dụ nào đó.

Có 4 đẳng cấp literature review là traditional hoặc narrative, systematic, meta-analysis cùng meta-synthesis literature review.

Có 4 cách cấu tạo 1 literature reviews là theo thời gian, theo nhà đề, theo phương pháp luận với theo căn cơ lý thuyết.

Bố cục 1 bài literature reviews gồm 3 phần là mở - thân - kết.

Literature đánh giá là gì?

Literature đánh giá có nghĩa giờ đồng hồ Việt là Tổng quan lý thuyết hoặc là Lược sử lý thuyết. Đây là một trong những phần thường nằm tại vị trí đầu của một nghiên cứu và phân tích khoa học.

Literature review là phần tổng hợp cùng phân tích những tài liệu phân tích khoa học của các nhà nghiên cứu khác nhau về một nhà đề cụ thể nào đó. Nó cung ứng phần tổng thể của kỹ năng hiện bao gồm về chủ đề đó, giúp người đọc tưởng tượng và khẳng định được kim chỉ nan liên quan lại tới bài phân tích của người viết, các phương pháp tiến hành và những tiêu giảm của các nghiên cứu và phân tích trước đó.

Tầm đặc trưng của Literature Review

Literature review là 1 phần vô cùng đặc biệt của bài phân tích vì một số lý do sau đây:

Cung cấp nền tảng gốc rễ kiến thức về chủ đề được nói tới.

Giúp khẳng định được các mảng phân tích trước đó nhằm tránh bài toán sao chép, đạo văn với giúp công nhận thêm những nhà phân tích khác.

Giúp nhận diện được đông đảo lỗ hổng, giảm bớt và xích míc trong phân tích trước đó, và mở ra và vấn đáp những câu hỏi còn tồn đọng ở các nghiên cứu và phân tích trước.

Xác định tại sao mà người viết cần tiến hành thêm phần nghiên cứu và phân tích (mà fan viết vẫn viết). Thể hiện phương pháp mà nghiên cứu đang viết giúp xử lý những tinh giảm của phân tích trước đó.

Xác định mối đối sánh tương quan (củng rứa hoặc mâu thuẫn) giữa các nghiên cứu khác nhau và quý giá của nó so với bài nghiên cứu và phân tích đang được viết

Các giao diện Literature đánh giá phổ biến

Có không ít kiểu Literature reviews được sử dụng, nhưng quan sát chung, chỉ có 4 nhóm đó là traditional hoặc narrative, systematic, meta-analysis với meta-synthesis.

Xem thêm: Tính Số Nhiễm Sắc Thể, Số Crômatit Và Số Tâm Động Qua Các Kì Của Nguyên Phân Và Giảm Phân

Traditional / Narrative literature nhận xét dùng nhằm phân tích với tóm tắt phần phân tích chính của một bài bác nghiên cứu.

Systematic literature nhận xét được dùng để trả lời những thắc mắc nghiên cứu cụ thể và hệ thống.

Meta-analysis literature reviews dùng nhằm lọc những phát hiện tại của các nghiên cứu được chọn và phân tích hồ hết phát hiện này bởi việc áp dụng số liệu được chuẩn hóa.

Meta-synthesis literature đánh giá không thực hiện số liệu. Cố vào đó, loại literature nhận xét này review và phân tích những phát hiện từ các bài nghiên cứu mang tính định lượng.

Trong 4 nhiều loại trên, Traditional literature review và Systematic literature reviews là phổ biến nhất.

Hướng dẫn phương pháp viết Literature review hay nhất

Các bước tìm kiếm tài liệu tham khảo

Trước khi bước đầu tìm kiếm tài liệu dồn phần literature review, dĩ nhiên người viết buộc phải phải khẳng định chủ đề mà mình thích nghiên cứu.

Sau khi xác định xong xuôi chủ đề, bạn viết sẽ cần tìm tìm tài liệu tương quan (có thể là về câu hỏi và vấn đề) tới chủ đề của mình. Để làm được điều này, tiến hành theo công việc sau đây.

Lập danh sách từ khóa liên quan

Bắt đầu việc tìm kiếm bằng cách lập danh sách các từ khóa liên quan với câu hỏi nghiên cứu giúp của mình. Đó có thể là các thuật ngữ, ý tưởng, trường đoản cú đồng nghĩa,... Tạo ra file này trên 1 file Google Docs nhằm tiện lưu giữ trữ, tra cứu vãn và cập nhật các từ khóa mới.

Ví dụ:

1 danh sách các keywords: Generation Z, Tiktok, short-form content, nội dung consumption

Tiến hành tra cứu nguồn tư liệu uy tín

Dùng các keyword đã tìm kiếm được trước đó để tìm kiếm tứ liệu. Một số nguồn tư liệu mà tín đồ viết hoàn toàn có thể tham khảo là:

Thư viện trong trường mình

*

Người học rất có thể sử dụng Boolean Operators, rõ ràng thông qua thuật toán “and, or, not” để việc đào bới tìm kiếm kiếm đúng mực hơn. Ví dụ, dùng

Tiktok and gen Z: Phần tra cứu kiếm có 2 tự khóa này

Tiktok or gen Z: Phần tìm kiếm kiếm gồm một trong 2 tự khóa này

Tiktok not gen Z: Phần search kiếm về Tiktok nhưng mà không đựng gen Z

Khi chắt lọc tài liệu, tín đồ đọc cũng nhớ là đọc phần Abstract để gắng được đại ý của bài nghiên cứu, trường đoản cú đó, đưa ra gạn lọc tìm hiểu chuẩn chỉnh xác hơn.

Đánh giá và lựa chọn nguồn

Tiêu chí xác minh mức độ quan trọng đặc biệt của tài liệu

Lý do mà tín đồ viết cần lựa chọn tài liệu trước khi ban đầu rất solo giản: một bạn không thể đọc tất cả tài liệu về một chủ thể được.

Khi chọn tài liệu, bao gồm một số câu hỏi mà bạn viết cần trả lời:

Nghiên cứu giúp này gắng trả lời câu hỏi gì?

Tác mang định nghĩa những khái niệm gắng nào? Có cụ thể dễ gọi không?

Các lý thuyết, mô hình và phương pháp chính là gì?

Mô hình trình diễn của nghiên cứu và phân tích là gì?

Kết trái và kết luận của nghiên cứu là gì?

Nghiên cứu này còn có gì liên quan đến các nghiên cứu khác trong lĩnh vực này? Nó gồm xác nhận, bổ sung hoặc thách thức kiến thức đã tất cả không?

Điểm to gan lớn mật và nhược điểm của nghiên cứu này là gì?

Lưu ý: tư liệu được lựa chọn phải đến từ nguồn xứng đáng tin cậy.

Trích dẫn nguồn tài liệu và ghi chú

Khi đọc những tài liệu, bạn viết cũng nên ban đầu viết cùng ghi chú luôn luôn để tiện tàng trữ và khối hệ thống ý tưởng. Đặc biệt, buộc phải lưu lại list tài liệu tham khảo để viết phần References.

Xác định công ty đề bài bác viết, tranh luận, cùng lỗ hổng lập luận

Khi fan học sẽ đọc và ghi chú (như lí giải ở bước trước), hãy xâu chuỗi các thông tin từ những bài nghiên cứu về một chủ thể đã chọn.

Người viết rất có thể căn cứ vào:

Các xu hướng và khuôn chủng loại (về lý thuyết, cách thức hoặc kết quả): các cách tiếp cận tuyệt nhất định có trở cần phổ biến nhiều hơn nữa hay ít hơn theo thời gian không?

Chủ đề: những thắc mắc hoặc định nghĩa nào cứ lặp đi lặp lại trong các bài nghiên cứu?

Tranh luận cùng mâu thuẫn: nguồn tài liệu tất cả không thống độc nhất ở đâu?

Các phân tích then chốt: có ngẫu nhiên lý thuyết hoặc nghiên cứu làm biến đổi hướng đi của nghành nghề này không?

Lỗ hổng lập luận: Nghiên cứu này có lỗ hổng hay nhược điểm nào không?

Hoàn thiện bước này là tín đồ học hoàn toàn có thể có được một cấu trúc khái quát tháo cho bài viết của mình với tìm ra ý nghĩa sâu sắc của nghiên cứu của chính mình đối với kỹ năng về nghành nghề dịch vụ này.

*

Các kết cấu bài Literature Review

Dưới đây là 4 vào số nhiều cách lên dàn ý mà fan viết hoàn toàn có thể sử dụng.Lưu ý là người viết trả toàn rất có thể kết hợp các cách với nhau. Ví dụ: bố cục chính dựa trên kết cấu theo nhà đề, nhưng câu chữ được trình bày theo biệt lập tự thời gian.

Theo thời gian

Đây là một trong những cách tương đối bom tấn trong cách tiến hành ý của một bài viết. Tuy vậy, bạn viết cũng nên cẩn trọng tránh việc chỉ liệt kê cùng tóm tắt các nguồn theo đơn độc tự. Hãy cầm phân tích những mô hình, sự thay đổi và các cuộc tranh biện chính đã định hình hướng đi của nghành nghề này. Bên cạnh ra, cũng rất có thể đưa ra lý giải thêm về phương thức và lý do một số xu hướng ra đời.

Theo công ty đề

Khi thấy một vài chủ đề chủ yếu lặp đi lặp lại trong những nghiên cứu, hãy thử thực hiện cách này. Nếu chọn cách này, hãy khối hệ thống bài nghiên cứu của bản thân thành các tiểu mục phân tích những khía cạnh khác biệt của chủ đề đó.

Phương pháp luận

Với giải pháp này, fan viết có thể so sánh tác dụng và tóm lại tìm thấy từ những cách tiệp cận không giống nhau của một nhà đề. Các kiểu tiếp cận này có thể là những cặp sau đây:

Nghiên cứu vãn định tính và định lượng.

Nghiên cứu giúp thực nghiệm cùng lý thuyết.

Nghiên cứu mang ý nghĩa xã hội học, lịch sử và văn hóa.

Lý thuyết

Nếu chọn cách này, bạn viết có thể thảo luận về các lý thuyết, mô hình và định nghĩa không giống nhau về những khái niệm chính. Người viết hoàn toàn có thể tranh luận về sự phù hợp của một cách tiếp cận lý thuyết rõ ràng hoặc phối hợp các khái niệm lý thuyết khác nhau để tạo thành một khung nghiên cứu của mình.

Các lỗi thường gặp khi viết Literature Review

Có 7 lỗi mà bạn viết thường phạm phải khi viết Literature review:

Dựa dẫm vào những nguồn tài liệu chất lượng thấp

Các nguồn tài liệu không uy tín có thể kể mang đến là các nội dung bài viết trên blog, nội dung bài viết nêu ý kiến, tin tức mặt hàng ngày,... Những nội dung bài viết kiểu này thường ít được nghiên cứu và phân tích kỹ càng, được thừa nhận và được kiểm duyệt những lớp. Nên lựa chọn sách hoặc đa số bài nghiên cứu và phân tích đã được kiểm chứng.

Thiếu mọi nghiên cứu mang ý nghĩa then chốt

Nghiên cứu mang tính chất then chốt là những phân tích làm chuyển đổi hướng đi của một lĩnh vực. Thiếu hụt những nghiên cứu và phân tích này hoàn toàn có thể là do người viết ko ý thức được sự lâu dài của chúng, hoặc do fan viết quan niệm rằng nên làm đưa vào những nghiên cứu và phân tích mới nhất. Tuy vậy, người viết vẫn phải công dìm những phân tích then chốt trong bài viết của mình.

Cách để tìm ra nghiên cứu và phân tích then chốt là dựa trên con số trích dẫn. Trích dẫn càng các thì đó có chức năng là một phân tích then chốt.

Thiếu nghiên cứu và phân tích đương thời

Cả phân tích then chốt (lâu đời hơn) cùng cả nghiên cứu và phân tích đương thời đều rất cần được đưa vào trong bài xích literature review. Bạn viết hoàn toàn có thể so sánh và đối chiếu phát hiện nay từ nhị dạng nghiên cứu trên, và từ đó đánh giá về sự trở nên tân tiến của nhà đề.

Người viết rất có thể dựa bên trên năm nhằm tìm ra các nghiên cứu đương thời.

Mô tả thay vì chưng phân tích với tổng hợp

Một literature nhận xét tốt không nên có thể đơn thuần diễn tả các phát hiện tại mà rất cần phải tóm tắt, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, tìm ra lỗ hổng của các nghiên cứu trước đó. Cầm lại, nó rất cần được tóm lược cho tất cả những người đọc thấy tranh ảnh toàn cảnh về thực trạng của nghành nghề kiến thức đó.

Nội dung không tương quan hoặc lan man

Việc thêm những cụ thể không liên quan khiến bài literature nhận xét thiếu sự mạch lạc. Tín đồ viết luôn cần ghim trong đầu mục đích, kim chỉ nam và câu hỏi nghiên cứu vãn để giữ cho các nội dung tốt nhất quán, liên kết.

Cấu trúc và bố cục không rõ ràng

Nếu không làm theo những chỉ dẫn về giải pháp xây dựng kết cấu ở chương 4, nội dung bài viết có thể trở yêu cầu rất vướng víu và cực nhọc theo dõi.

Đạo văn với trích dẫn tài liệu ko chuẩn

Khi viết literature review, người viết nên viết lại những phát hiện bằng ngôn từ của mình (paraphrasing) để tránh trường hợp đạo văn. Đây là 1 trong lỗi được đánh giá rất nặng trĩu trong giới nghiên cứu.

Ngoài ra, cần nhất quán cách viết Reference theo một format độc nhất định, hoàn toàn có thể là MLA, APA,... Tùy từng yêu ước của tổ chức triển khai hoặc trường học của bạn viết.

*

Cách trình diễn Literature reviews chi tiết

1 bài xích literature reviews gồm 3 phần: mở - thân - kết.

Mở bài

Phần mở màn cần nêu rõ trọng tâm và mục đích của phần literature review.

Thân bài

Hãy phân chia phần literature đánh giá thành những tiểu mục. (Xem lại các cách cấu trúc bài viết ở cách 4.)

Khi viết, fan viết hãy:

Tóm tắt phần nhiều điểm chính của những bài nghiên cứu và tổng hợp bọn chúng thành một toàn diện mạch lạc.

Phân tích cùng diễn giải. Fan viết có thể thêm các diễn giải của riêng biệt mình giả dụ có, đàm luận về tầm đặc biệt quan trọng của các phát hiện tương quan đến nghiên cứu.

Đánh giá điểm mạnh và nhược điểm của các nghiên cứu.

Lập luận các đoạn văn thật chặt chẽ. áp dụng liên trường đoản cú để biểu hiện sự liên kết, đối chiếu và tương phản.

Kết bài

Ở phần này, bạn viết buộc phải tóm tắt đều phát hiện chủ yếu mà tôi đã trích từ tư liệu và nhấn mạnh tầm đặc biệt của chúng.

Khi đã viết xong, nhớ rằng rà rà soát và sửa đổi lại literature review của bản thân mình trước khi gửi.

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết vừa chia sẻ với bạn viết literature đánh giá là gì vàhướng dẫn trọn vẹn cách viết 1 literature review. Với bài viết cực kỳ cụ thể và chất lượng này, hi vọng người viết hoàn toàn có thể tạo ra những bài xích literature view mạch lạc, rõ ràng, cùng hiệu quả.

Nguồn tham khảo:

https://www.goodfellowpublishers.com/free_files/Chapter%203-d0a27b4fc2eac406e4509dad1dedecfc.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.