Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9839

Gửi Thư điện tử bài bác này

 Công nghiệp báo cáo vẫn với đã là 1 tuyển lựa công việc và nghề nghiệp lôi cuốn đối với nhiều bạn ttốt. Tìm phát âm triển vọng về nghề này trên Úc và học một số trong những phương pháp biểu đạt vào tiếng Anh trải qua đoạn đối thoại dưới.quý khách đã xem: To some extent tức là gì

Dave Bowley là Chuyên Viên tư vấn technology biết tin tại Melbourne. Chuim ngành của anh ý là kiến thiết cùng thiết kế khối hệ thống công nghệ thông tin. Anh tất cả bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin cùng dịch vụ thương mại từ Đại học Monash với thao tác làm việc trong nghề này hơn chục năm qua.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Anh cho biết ngành công nghệ biết tin tại Australia cải cách và phát triển lắng dịu tí đỉnh vào thời hạn qua tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cơ hội bài toán có tác dụng trên đây. Anh khuyên chúng ta trẻ mong mỏi thao tác làm việc trong ngành này là phải thông thạo nghệ thuật, tuy nhiên kĩ năng tiếp xúc không hề kém phần đặc trưng.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system thiết kế. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University & has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to lớn vị quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming khổng lồ designing IT systems, khổng lồ IT support lớn writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required khổng lồ bởi.

LILY YAN: So why did you choose lớn get inlớn this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, và fairly easy lớn do as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared khổng lồ, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive sầu, lượt thích you need to have sầu really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to be lucky lớn a certain extent. But certainly the more you can vị khổng lồ maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing khổng lồ, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, to IT tư vấn, to writing documentation - it really depends on who the client is and what I’m required to lớn vị.’

Cụm tự "depend on" tuyệt "depover upon" có nghĩa phụ thuộc vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ bao gồm nghĩa cách tân và phát triển cùng với vận tốc nhanh. Trong ví dụ bên trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính từ bỏ với bao gồm nghĩa giống như.

Xem thêm: Lolita Là Gì? Shota Là Gì ? Shota Là Gì? Thể Loại Shota Trong Manga/Anime

bring up

‘Fairly easy lớn vì as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn trường đoản cú ‘bring up’ có nghĩa là nuôi chăm sóc, giáo dục vào một trả cảnh/môi trường xung quanh như thế nào kia, nói, chỉ dẫn, giỏi ói ói. Động tự ngơi nghỉ thời vượt khđọng cùng thừa khđọng hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate amuốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ ‘upbringing’ Có nghĩa là sự nuôi chăm sóc, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used lớn be.’

Cụm tự "quieten down" Có nghĩa là có tác dụng điều gì giỏi đồ vật gi trsống yêu cầu yên tĩnh. Động trường đoản cú ‘quieten’ gồm nghĩa tương tự với ‘quiet’nhằm chỉ hành vi làm êm, có tác dụng vơi, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là ngoại rượu cồn trường đoản cú, đi cùng rất bửa ngữ Tức là có tác dụng chiếc gì/ thứ gì lặng ngắt.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

lúc là nội đụng trường đoản cú, không có bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’tức là có tác dụng đồ vật gi, ai đó bình thản rộng, yên ắng rộng.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Crúc ý vào giờ Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng thịnh hành hơn "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Tính tự ‘lucrative’ Có nghĩa là có ích nhuận cuốn hút, béo bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have to lớn be lucky khổng lồ a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở một mức độ như thế nào đó. Một số bí quyết biểu đạt tương tự như là "khổng lồ some extent", "to some degree" hay "lớn a degree".

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

"I accept what you say to a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can do to lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội đụng trường đoản cú ‘maximise’ tức là cải cách và phát triển ở mức về tối đa.

‘Going khổng lồ a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to lớn remember your English vocab."

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *