khi luyện thi IELTS Grammar, chúng ta bắt buộc bỏ qua chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cùa đến đa số gì sau đó 1 động trường đoản cú thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây thôi!


*

– Khi bạn thực hiện hai đụng từ bỏ bên nhau, hình thức của đụng từ bỏ đồ vật nhị nhờ vào vào cồn từ bỏ đầu tiên. Động từ bỏ lắp thêm nhị rất có thể là to-V, V không to hoặc -ing.quý khách hàng đã xem: Verb pattern là gì

Đang xem: Verb pattern là gì

► NOTE: đa phần động trường đoản cú cũng rất có thể được theo sau vì chưng mệnh đề that (ví dụ: recommkết thúc, suggest, tell)

1. V + to-V

– Một số đụng từ bỏ được theo sau trực tiếp do to-V cùng ko nên tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped lớn do?

ex2: I decided to lớn do an animal management course during my last year at school.

Bạn đang xem: Verb pattern là gì

– Một số đụng từ bỏ luôn được theo sau vị một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me khổng lồ respect all animals and overcome my fears. (not This course has taught to lớn respect all animals)

ex2: I just told hlặng to be quiet.

– Get được sử dụng với 1 tân ngữ (O) + to-V Khi nó tức là tmáu phục (persuade) hoặc làm, triển khai (make):

ex: If you want lớn get your teachers khổng lồ notice your work you should make sure you h& it in on time.

– Một số hễ trường đoản cú có thể được áp dụng có hoặc không tồn tại tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want to lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us to touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

– Một số cồn trường đoản cú được theo sau vì chưng -ing:

avoidapprove sầu ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive sầu upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals and feeding them.

ex2: We have sầu practised handling animals.

– Lúc một động từ được theo sau bởi một giới từ bỏ (NGOẠI TRỪ to) thì cồn từ theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

– Một số hễ trường đoản cú được theo sau vị to-V hoặc -ing với siêu không nhiều sự biệt lập về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have sầu started lớn work at a pet cửa hàng.)

ex2: I like feeding the animals. (= I like to feed the animals.)

► NOTE: Would lượt thích / would love / would prefer được theo sau bởi vì to-V:

ex1: I would really lượt thích lớn work in either a zoo or a safari park.

– Một số động từ bỏ nhiều khi bao gồm nghĩa khác Khi chúng được theo sau vì chưng to-V hoặc -ing.

Xem thêm: Kinh Tuyến Là Gì - Nghĩa Của Từ Kinh Tuyến Trong Tiếng Việt

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

– Một hành động theo sau một hành động khác:

ex: After university she went on khổng lồ get a job as a vet. (= she finished university và then she got a job as a vet)

– Một hành động được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

– Bạn nhớ trước khi tiến hành hành động (Nhớ yêu cầu làm cho gì):

ex: As long as you rethành viên to lớn do what you've sầu been told, it's fine.

(= 1 remember 2 vày what you've been told)

– quý khách hàng ghi nhớ sau lúc thực hiện hành động (Nhớ đang làm gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

– Hành hễ dường như không xẩy ra (Quên đề nghị có tác dụng gì):

ex: I forgot to post my application khung.

(= I didn't post it)

– Hành đụng vẫn xảy ra (Quên vẫn có tác dụng gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường xuyên nghỉ ngơi câu phủ định.

stop

– Có nhị hành động cùng hành vi thứ nhất xong xuôi lại để hành động thiết bị hai hoàn toàn có thể bắt đầu (Dừng để gia công gì):

ex: I stopped khổng lồ ask the way.

(= I stopped & then I asked)

– Có một hành động tạm dừng (Dừng hẳn làm gì):

ex: I'm going to stop studying for a while.

try

– Nỗ lực để triển khai một chiếc nào đấy. quý khách hàng hoàn toàn có thể không luôn luôn luôn thành công (Cố ráng làm cho gì):

ex: I try khổng lồ find out why he's barking.

– Thử nghiệm làm cho một cái gì đấy (Thử làm cho gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

– Chủ ngữ của câu vẫn tiến hành hành động:

ex: I need lớn mend my jeans. (= I will mend them)

– Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mkết thúc them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

Makelet luôn luôn được theo sau bởi một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders và snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

– Lúc make được sử dụng vào câu thụ động, chúng ta áp dụng to-V:

Help rất có thể được theo sau vị một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to understand my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

– Nếu họ mong khiến cho cồn từ bỏ trang bị nhị sinh hoạt dạng che định, chúng ta thực hiện not:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *