Nâng cấp giao diện ảo & hỗ trợ DirectX 10.1 mang lại thứ ảo Windows

Điểm mới vào Workstation 16.1.2 là kỹ năng Direct3D 10.1, cho phép những game cùng vận dụng yêu cầu DirectX 10.1 chạy sống khu vực nhưng mà trước đây bọn chúng chẳng thể (VMware Workstation các phiên bản trước không hỗ trợ Direct3 chiều 10.1). Hình như nó còn bổ sung cập nhật thêm Ant-Aliasing, Geometry cùng Compute shaders, nhập vai trò dự trữ đến nhiều game và vận dụng đề nghị DirectX 11 tuy thế ko hoạt động.

Bạn đang xem: Vmware workstation 12 full version

Có gì new làm việc VMware Workstation Pro 16?


Nhấn vào nhằm xem

Xem chi tiết: trên liên kết này

Container và Kubernetes SupportBuild/run/pull/push container images using the vctl CLI.Supports KIND kubernetes clusters running on top of Workstation Pro.

Note: Windows 10 1809 or higher is required

New Guest Operating System SupportRHEL 8.2Debian 10.5Fedora 32CentOS 8.2SLE 15 SP2 GAFreeBSD 11.4ESXi 7.0Support for DirectX 11 và OpenGL 4.1 in the Guest

Hardware Requirements:

For Windows hosts, a GPU that supports DirectX 11.0 is required.For Linux hosts, a NVIDIA GPU is required.Software Requirements:Host Operating System (64-bit):Windows 8 or higherGNU/Linux with NVIDIA drivers that tư vấn OpenGL 4.5 và aboveGuest Operating SystemWindows 7 or higherGNU/Linux with vmwgfxVulkan Render Support for Linux WorkstationWorkstation 16 Pro enables 3D support for Hãng Intel GPUs on Linux host to deliver DirectX 10.1 và OpenGL 3.3 lớn VMs using Vulkan renderer.Note: Linux host operating system with a recent Intel/Vulkan driver is needed, Mesa đôi mươi.1 or later is recommended.Sandboxed GraphicsVirtual machine security is enhanced by removing graphics render from vmx và running it as a separate sandbox process.

Xem thêm: 9 Loại Chết Oan Là Gì ? Cách Làm Cho Họ Siêu Thoát Làm Cách Nào Để Họ Siêu Thoát

USB 3.1 Controller SupportThe virtual machines virtual XHCI controller is changed from USB 3.0 to lớn USB 3.1 lớn tư vấn 10 Gbps.Larger VM32 virtual CPUs128 GB virtual memoryNote: Running virtual machines with 32 vCPUs requires that your host và guest operating systems both tư vấn 32 logical processors.8 GB virtual graphics memoryDark ModeWorkstation 16 Pro supports Dark Mode for optimized user experience.Note: Requires host operating systems lớn be Windows 10 1809 or highervSphere 7.0 SupportIn Workstation 16 you can persize the following:Connect to vSphere 7.0.Upload a local virtual machine to lớn vSphere 7.0.Download a remote virtual machine running on vSphere 7.0 to the local desktop.Performance ImprovementsImproved tệp tin transfer speeds (Drag and Drop, Copy và Paste)Improved virtual machine shutdown time.Improved virtual NVMe storage performance.Improved Accessibility SupportAccessibility improvements have sầu been added so Workstation Pro is compliant with WCAG 2.1 criteria.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *