Blade & Soul toàn quốc - Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được nâng cấp từ bỏ vũ trang Hổ Phách nghỉ ngơi cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách đã xem: đá thiết bị knhì sáng bnsBlade and Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm đọc game

Blade and Soul toàn nước – Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được upgrade tự trang bị Hổ Phách ngơi nghỉ cấp 10, 11 hoặc 12. Khi bạn cài vũ khí Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể upgrade lên vũ trang Tinh Vân khớp ứng ngơi nghỉ cấp 1, 2, 3 tương xứng. lúc upgrade, tranh bị Tinc Vân vẫn tình cờ gửi thành trang bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguim liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguyên liệu

-50 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Ngulặng liệu – nếu bạn sẽ cài vũ trang Hổ Phách cung cấp 11

-25 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu như bạn vẫn tải thiết bị Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên liệu – ví như bạn vẫn download trang bị Hổ Phách cấp 12

-10 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu như bạn đã cài vũ khí Sao Băng cấp cho 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Ngulặng liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguim liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Nguyên liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 12

Nguyên liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *