Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được tăng cấp tự vũ trang Hổ Phách ở cung cấp 10, 11 hoặc 12. Khi chúng ta tải thiết bị Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể upgrade lên khí giới Tinc Vân khớp ứng nghỉ ngơi cấp cho 1, 2, 3 tương ứng. lúc upgrade, tranh bị Tinch Vân đang tình cờ gửi thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên ổn liệu

50 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinc Linh Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc20 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng


Bạn đang xem: Bns: so sánh vũ khí bão tố, sao băng, thiên thạch và thế mạnh riêng của chúng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Nguyên liệu – ví như bạn vẫn download vũ khí Hổ Phách cấp 11

25 Mhình họa Tinch Vân200 Kết tinch Linch Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng


*

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn đang thiết lập tranh bị Sao Băng cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


*

Vũ khí Sao Băng cấp 3

Nguim liệu – nếu bạn vẫn thiết lập thiết bị Hổ Phách cấp cho 12

10 Mhình họa Tinc Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách800 Vàng


*

Nguyên ổn liệu – nếu bạn vẫn mua thiết bị Sao Băng cung cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


*

Vũ khí Sao Băng cấp 4


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 5


Ngulặng liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 6


Nguyên liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp cho 7


Xem thêm: Mã Code Afk Arena Tháng 5/2021: Chi Tiết Cách Nhận Và Nhập Code

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinc Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cấp 8


Nguyên liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 9


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 10


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 11


Ngulặng liệu

Vũ khí Tdiệt Nộ60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng


Vũ khí Sao Băng cung cấp 12


Nguim liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng


Chuyên ổn mục: GAME

Bát đại sư phú bns


Nâng cấp cho thiết bị bns


Bns: đối chiếu tranh bị bão tố, sao băng, thiên thạch và rứa táo bạo riêng biệt của chúng


Hiệu ứng thăng thiên bns


BÀI VIẾT XEM NHIỀU
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *