Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp từ thiết bị Hổ Phách sống cấp cho 10, 11 hoặc 12. Khi các bạn tải thiết bị Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể nâng cấp lên khí giới Tinch Vân khớp ứng ở cấp cho 1, 2, 3 tương ứng. khi nâng cấp, vũ trang Tinc Vân vẫn thốt nhiên chuyển thành vũ khí Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 1

Ngulặng liệu

50 Mhình họa Tinh Vân200 Kết tinh Linh Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạctrăng tròn Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 2

Nguyên liệu – giả dụ bạn đang cài đặt thiết bị Hổ Phách cấp cho 11

25 Mhình ảnh Tinch Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Ngulặng liệu – ví như bạn đã cài tranh bị Thiên Thạch cấp cho 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 3

Nguim liệu – nếu như bạn sẽ mua tranh bị Hổ Phách cung cấp 12

10 Mhình họa Tinh Vân200 Kết tinch Linc Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguim liệu – nếu như bạn sẽ mua vũ khí Thiên Thạch cung cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinc Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 4

*

Nguyên liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 5

*

Nguyên liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp 6

*

Nguim liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 7

*

Nguim liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp 8

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinc Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 9

*

Nguyên liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 10

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp 11

*

Nguim liệu

Vũ khí Tdiệt Nộ60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

Chỉ số

*

Vũ khí Thiên Thạch cấp 12

*

Nguyên liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinc Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

Chỉ số

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *