Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được upgrade từ khí giới Hổ Phách ngơi nghỉ cấp 10, 11 hoặc 12. Lúc các bạn thiết lập khí giới Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể tăng cấp lên vũ trang Tinh Vân tương ứng sinh sống cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. lúc nâng cấp, tranh bị Tinch Vân đã đột nhiên đưa thành thiết bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên liệu

50 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinh Linc Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạcđôi mươi Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Ngulặng liệu – giả dụ bạn sẽ mua khí giới Hổ Phách cung cấp 11

25 Mhình ảnh Tinc Vân200 Kết tinch Linch Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguim liệu – nếu bạn sẽ tải vũ khí Sao Băng cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 3

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn đang thiết lập tranh bị Hổ Phách cấp cho 12

10 Mhình ảnh Tinc Vân200 Kết tinc Linch Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Ngulặng liệu – trường hợp bạn đã download tranh bị Sao Băng cấp cho 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 4

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

*

Nguim liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 6

*

Nguim liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

*

Nguyên liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinc Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 8

*

Nguim liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 9

*

Nguyên liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

*

Nguim liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

*

Nguyên liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 12

*

Nguyên liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *