Andehit với Xeton rất nhiều là hồ hết vừa lòng chất hữu tuy vậy vào phân tử tất cả đựng nhóm chức, so với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp với 2 cội hidro cacbon.Bạn đã xem: Xeton là gì

Vậy Andehit và Xeton có bí quyết kết cấu ví dụ như thế nào, tính chất hóa học của andehit với xeton bao gồm gì khác cùng với các hidrocacbon không giống. Chúng đươc áp dụng vào lĩnh vực gì cùng bí quyết điều chế Andehit - Xeton như thế nào? chúng ta hãy cùng tò mò chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Xeton là gì

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là phù hợp chất hữu cơ mà lại phân tử có nhóm -CH=O link với cội hiđrocacbon, với H hoặc cùng nhau.

- Công thức cấu tạo andehit: 

*

- Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên ổn dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được dùng Lúc viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z tốt R(CHO)z: hay sử dụng khi viết phản nghịch ứng xảy ra nghỉ ngơi nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): hay sử dụng Khi viết phản bội ứng cùng H2, cộng Br2,...

2. Phân nhiều loại andehit

- Dựa theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon, người ta phân loại anđehit cùng xeton thành ba loại: no, ko no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> thuộc một số loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O trực thuộc nhiều loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 trực thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 ở trong một số loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - Cách điện thoại tư vấn thương hiệu andehit

a) Tên gắng thế

- Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

- Tên thường = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (cố hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chụ ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin hay fotháng.

II. Tính hóa học vật lý, đặc điểm chất hóa học, điều chế cùng vận dụng Andehit

1. Tính chất vật lý của andehit

- Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit sót lại gần như là chất lỏng.

- Anđehit có ánh sáng sôi tốt hơn Ancol bao gồm trọng lượng phân tử tương đương mà lại cao hơn đối với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên ổn tử C trong phân tử.

2. Tính Hóa chất của andehit

a) Andehit tác dụng cùng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Crúc ý: Trong bội phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R bao gồm các liên kết pi thì H2 cùng vào cả những liên kết pi kia. Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit gồm tính oxi hóa.

b) Andehit tác dụng cùng với AgNO3/NH3 (Gọi là làm phản ứng tcầm bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- Phản ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử với được dùng để nhận thấy anđehit.

- Riêng HCHO gồm phản nghịch ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát nghỉ ngơi trên áp dụng với anđehit không có nối cha ở đầu mạch. Nếu tất cả nối bố nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối tía cũng trở thành sửa chữa thay thế bởi Ag.

- Các Đặc điểm của phản bội ứng tcố kỉnh gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit nằm trong loại đối chọi chức và không hẳn HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit kia trực thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nhỗn hợp các anđehit 1-1 chức thì hỗn hợp đó tất cả HCHO.

+ Số team CHO = nAg/2nanđehit (giả dụ vào các thành phần hỗn hợp không có HCHO).

- Một số loại chất không giống cũng có chức năng tđắm say gia làm phản ứng tthay gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc làm phản ứng chỉ tạo ra những chất vô cơ.

+ Các tạp chức có chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit tất cả phản bội ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- Nếu đốt cháy anđehit nhưng mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng oxi hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối cùng với bài bác toán thù lão hóa anđehit thành axit đề xuất chú ý định phương pháp bảo toàn khối lượng vào quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 làm việc ánh sáng cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để phân biệt anđehit.

* Crúc ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường xung quanh kiềm buộc phải hoàn toàn có thể viết làm phản ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

e) Phản ứng cùng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- Nếu anđehit còn có link pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đôi khi bội phản ứng cộng Br2 vào link pi kia.

Xem thêm: Chia Sẻ Deep Web Là Gì Và Những Câu Chuyện Bí Ẩn Xung Quanh Nó

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol không bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số bội nghịch ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2
 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

- Tạo kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- Làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO làm phản ứng với dung dịch Brom bao gồm khí CO2 bay ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng đa số để cung ứng poliphenolfomandehit (làm cho chất dẻo), dùng vào tổng hợp phẩm nhuộm, dược phđộ ẩm.

- Dung dịch 37 - 40% của fomandehit nội địa gọi là fotháng hay fomalin dùng để dìm xác động vật hoang dã, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được sử dụng hầu hết nhằm cung cấp axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - có mang, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là đúng theo chất hữu cơ nhưng phân tử có đội chức -C(=O)- link trực tiếp cùng với 2 ngulặng tử C.

- Công thức cấu tạo của xeton: 

- Công thức tổng quát của xeton đơn chức bao gồm dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - cách Gọi tên xeton

a) Tên cầm thế

 - Tên sửa chữa thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ vị trí C vào đội CO + on

b) Tên nơi bắt đầu - chức

 - Tên cội chức = Tên cội R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính hóa chất, vận dụng cùng điều chế Xeton

1. Tính hóa chất của Xeton

a) Phản ứng cùng với H2/Ni, t0 tạo nên ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 
 + H2

- Xeton không có bội nghịch ứng trứa gương, không bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao, không làm mất màu hỗn hợp Brom nlỗi anđehit.

b) Phản ứng nuốm sinh sống cội hidrocacbon địa điểm lân cận đội CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (bao gồm CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng làm dung môi trong cung cấp các chất hóa học.

- Axeton còn là hóa học đầu nhằm tổng hợp nhiều hóa học hữu cơ quan trọng không giống.

C. các bài luyện tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế như thế nào là anđehit? Viết công thức cấu trúc của những anđehit tất cả cách làm phân tử C4H8O cùng Call thương hiệu chúng.

* Lời giải bài xích 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong Công thức phân tử C4H8O phải bao gồm nhóm chức andehit -CH=O, nhóm chức này link thẳng với nguim tử cacbon(1) hoặc nguim tử hiđro.

- CTCT của anđehit tất cả cách làm phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành hàng gửi hóa sau bởi các pmùi hương trình hóa hoc:

 Merã → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Lời giải bài xích 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương thơm trình chất hóa học của dãy đưa hóa:

 CH4 + Cl2 
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% với 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống thử, sau đó thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và nhấp lên xuống hầu như cho đến Khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun rét phần dung dịch phía bên trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch men của Cu2O. Giải mê thích hiện tượng lạ xem sét cùng viết pmùi hương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- khi nấu nóng phần bên trên ống nghiệm bên trên ngọn lửa đèn rượu cồn thì gồm kết tủa đỏ gạch ốp xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) nhận được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ gia dụng % của anđehit axetic trong hỗn hợp vẫn dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình bội nghịch ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit tiếp đến nhau vào hàng đồng đẳng của anđehit no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt tính năng cùng với bạc nitrat trong hỗn hợp ammoniac (mang dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định bí quyết phân tử, viết phương pháp cấu trúc cùng điện thoại tư vấn tên các anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Gọi công thức chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ Kân hận lượng trung bình của andehit: 
 (vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa ko trọn vẹn etilen (tất cả xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic chiếm được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lkhông nhiều khí X (quy về đktc) vào một lượng dư hỗn hợp bạc nitrat trong NH3 cho đến khi bội nghịch ứng trọn vẹn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương thơm trình chất hóa học của những làm phản ứng xảy ra.

b. Tính năng suất của quá trình oxi hóa etilen.

* Lời giải bài xích 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Pmùi hương trình bội nghịch ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- Hỗn đúng theo X gồm: CH2=CH2 với CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài ra, ta có: 
 và 
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hsống tất cả tỷ lệ cân nặng C và H lần lượt bằng 66,67% với 11,11% còn sót lại là O. tỉ số khá của X so với oxi bởi 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X ko chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 tuy nhiên Khi tác dụng cùng với hidro xuất hiện X1. X1 chức năng được cùng với natri giải pngóng hidro. Viết cách làm kết cấu va Gọi tên của hòa hợp chất X?

* Lời giải bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài xích ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *